Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic actualitza l’informe especial sobre violència de gènere

Actualitat del Síndic

El Síndic actualitza l’informe especial sobre violència de gènere

09-03-2015
El Síndic actualitza l’informe especial sobre violència de gènere

El Síndic de Greuges ha decidit actualitzar l’informe especial sobre la resposta institucional a la violència de gènere contra la dona en les relacions de parella a la Comunitat Valenciana. Ara fa 10 anys, esta institució va fer públic el primer informe en què s’analitzava esta problemàtica i oferia una sèrie de recomanacions a les mancances detectades. Durant este temps, els avanços en instruments per a eradicar la violència de gènere han sigut molts i diversos, però les xifres en general i el nombre de víctimes en particular obliguen a continuar treballant sobre el tema.

Des de llavors, han sorgit noves realitats vinculades a esta violència que necessiten noves respostes i accions. Així mateix, s’han aprovat noves lleis específiques en matèria d’igualtat i protecció contra la violència de gènere tant a escala estatal com autonòmica.

Este nou informe monogràfic del Síndic prestarà una atenció especial a la detecció i l’atenció a les víctimes indirectes o «invisibles», principalment filles i fills que presencien esta violència en l’entorn familiar. També s’ocuparà de les noves conductes violentes i les noves formes de sexisme que s’estan produint de manera creixent entre la població més jove a causa de l’ús de les noves tecnologies —Internet i xarxes socials.

D’acord amb el Síndic, resulten alarmants algunes dades procedents de l’enquesta realitzada per la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere en 2013, de les quals es desprén que l’acceptació de la violència de control arriba a un 31% de la població. En conjunt, més d’un terç de la població (36%) es mostra tolerant amb alguna de les formes típiques de maltractament, una proporció que s’eleva a més de la meitat (54%) si considerem les agressions verbals derivades de la tolerància envers les discussions contínues en les relacions de parella o la violència verbal envers els fills.

Dels resultats es desprén que s’ha avançat molt en la sensibilització de la població sobre la violència de gènere, però que no ha calat de la mateixa manera en els comportaments més sibil·lins que comporten el maltractament psicològic, com ara la desvaloració, el control de la parella o les agressions verbals que també constituïxen una manera de violència de gènere.

A més, segons l’Observatori de Violència del Consell General del Poder Judicial, les denúncies per violència de gènere a la Comunitat Valenciana van ser 17.070 en 2013, una xifra molt elevada encara. De la mateixa manera, el nombre de dones víctimes mortals per maltractament continua sent actualment una xifra difícil d’assumir per una societat democràtica com la nostra (6 víctimes durant 2014 a la Comunitat Valenciana).

Per tot això, el Síndic de Greuges es dirigirà a totes les administracions implicades (autonòmiques, provincials i locals), les associacions de dones, els agents socials, els professionals dels equips d’atenció, com també a les dones que en són usuàries, per a demanar informació relativa als dispositius, les mesures i propostes que existixen o haurien d’existir per a acabar amb este flagell, amb l’objectiu de contribuir a eradicar la violència contra les dones en la nostra societat.

Notícies relacionades