Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic admet a tràmit una queixa contra l’Ajuntament de Náquera perquè no presta servicis municipals en una urbanització del seu terme municipal

Actualitat del Síndic

El Síndic admet a tràmit una queixa contra l’Ajuntament de Náquera perquè no presta servicis municipals en una urbanització del seu terme municipal

22-10-2012
El Síndic admet a tràmit una queixa contra l’Ajuntament de Náquera perquè no presta servicis municipals en una urbanització del seu terme municipal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha admés a tràmit una queixa, acompanyada d’una trentena de signatures, en la qual es denuncia la situació que suporten els veïns de la urbanització El Paradís de Náquera, que es va constituir mitjançant un pla parcial aprovat en els anys setanta i on viuen actualment unes 150 famílies.

Els afectats han manifestat al síndic que les zones públiques d’esta urbanització, com ara jardins, carrers, vials, zones dotacionals esportives i recreatives, etc., estan sent gestionades per un ens denominat Cooperativa de Consum, i que l’Ajuntament de Náquera (després de més de 40 anys d’existència de la urbanització) no ha recepcionat les zones públiques, ni ha declarat finalitzat el procés urbanitzador i, per tant, tampoc no ha integrat en el municipi la urbanització ni els seus residents.

La no-recepció de la urbanització comporta que els residents d’esta urbanització estiguen obligats a pagar a l’esmentada Cooperativa de Consum unes quotes urbanístiques addicionals als impostos i les taxes municipals (impost de béns immobles, impost d’activitats econòmiques, impost de vehicles, impost de construccions, plusvàlua municipal, taxa de recollida de residus, taxa de recollida de brancatge, taxa de reciclatge, etc..) per rebre exactament els mateixos servicis municipals que qualsevol altre veí de Náquera i per mantindre unes zones que, com que el consistori no ha complit adequadament els deures urbanístics, impliquen una càrrega insuportable (més de 1.400 euros/any) per a moltes famílies que hi habiten i que estan travessant una difícil situació econòmica.

Per tot això, Cholbi s’ha dirigit a l’Ajuntament de Náquera a fi de demanar-li informació suficient sobre la realitat d’estos fets i de la resta de circumstàncies concurrents en el present supòsit.

 

Notícies relacionades