Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic advertix de les greus deficiències de seguretat que hi ha a una discoteca d’Elda

Actualitat del Síndic

El síndic advertix de les greus deficiències de seguretat que hi ha a una discoteca d’Elda

21-12-2011
El síndic advertix de les greus deficiències de seguretat que hi ha a una discoteca d’Elda

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit tant a l’Ajuntament d’Elda com a la Conselleria de Governació perquè, dins de l’àmbit de les seues respectives competències i davant la gravetat dels fets imputats a l’establiment (…) adopten totes les mesures que siguen necessàries (cautelars i sancionadores), a fi d’evitar que la discoteca continue funcionant i posant en perill la vida i seguretat de les persones, i incomplint l’horari de tancament.

Així de contundent ha sigut la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada per una veïna d’Elda que es va dirigir al Síndic per manifestar que havia estat denunciada reiteradament a l’Ajuntament d’Elda la insuportable contaminació acústica que experimenta al seu habitatge com a conseqüència de l’activitat de l’establiment, que roman obert fins a les 7 de la matinada.

Després que el Síndic demanara un informe sobre això, l’Ajuntament d’Elda reconeixia que l’establiment tenia diverses deficiències que afectaven la seguretat de les persones, com ara insuficiències en les eixides d’emergència, i deficiències greus en la instal·lació elèctrica i la insonorització del local, i que el consistori havia remés l’expedient a la Conselleria de Governació perquè era l’administració competent per a sancionar les infraccions molt greus.

En este sentit, Cholbi recorda al consistori que la Llei valenciana 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, habilita l’ajuntament perquè adopte mesures provisionals com poden ser: la suspensió temporal, parcial o total; i la clausura temporal, parcial o total de les instal·lacions.

D’altra banda, el defensor va demanar a la Conselleria de Governació un informe sobre les mesures cautelars adoptades davant la gravetat dels fets. En la resposta que va donar al Síndic indicava que havia iniciat un expedient sancionador, el qual es trobava en fase de resolució, i també que havien fet diverses visites d’inspecció a l’establiment per verificar les qüestions relatives a les mesures de seguretat i l’incompliment d’horaris.

Per tot això, i atesa la gravetat de la situació denunciada, Cholbi espera que les administracions implicades siguen sensibles a esta recomanació i que adopten una solució satisfactòria tan prompte com siga possible.

Notícies relacionades