Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic advoca per adequar el nom de la targeta sanitària a la identitat de gènere

Actualitat del Síndic

El Síndic advoca per adequar el nom de la targeta sanitària a la identitat de gènere

24-08-2016
El Síndic advoca per adequar el nom de la targeta sanitària a la identitat de gènere

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a demanar-li que, a l’espera de l’entrada en vigor de la llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere, adopte les mesures administratives necessàries per a evitar situacions de patiment per exposició pública o de discriminació per motius d’identitat de gènere.

Estes mesures administratives estan referides al canvi de nom que apareix en la targeta sanitària per a fer-ho d’acord amb la identitat de gènere. Una qüestió plantejada per un ciutadà que va demanar la mediació del Síndic per a resoldre una situació que afecta moltes persones transsexuals, ja que actualment els requisits i els tràmits burocràtics para per a demanar el canvi de nom en la targeta sanitària són excessivament complexos, ardus i sobretot molt llargs.

L’interessat detallava al Síndic que el fet que en la targeta sanitària apareguera el nom de naixement i no el nom amb què se sentia identificat provocava situacions molt incòmodes i enutjoses, no sols per a ell sinó també per al personal sanitari que l’atén. Per això, i atés que la targeta SIP no té altres repercussions més enllà de les finalitats medicosanitàries, esta persona sol·licitava que, una vegada que el psicòleg responsable del procés de reassignació de sexe ho considere oportú, l’Administració poguera emetre una nova targeta sanitària a la persona transsexual que ho demane amb el nom d’acord amb la seua identitat.

El Síndic de Greuges és coneixedor de l’especial sensibilitat del Consell sobre esta qüestió i del fet que, actualment, s’està tramitant una llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere impulsada des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Concretament, en el títol III del document es fa referència al tractament administratiu de la identitat de gènere, en què s’aborden qüestions relacionades amb la documentació administrativa.

No obstant això, a l’espera de l’entrada en vigor de la referida norma valenciana, com també de les seues normes de desplegament, el Síndic considera que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha d’adoptar les mesures administratives que siguen necessàries per a evitar situacions de patiment per exposició pública o de discriminació per motius d’identitat de gènere.

 

Notícies relacionades