Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic aplaudix la decisió de la Conselleria de crear un protocol per a atallar el maltractament a les persones majors 

Actualitat del Síndic

El Síndic aplaudix la decisió de la Conselleria de crear un protocol per a atallar el maltractament a les persones majors 

30-05-2016
El Síndic aplaudix la decisió de la Conselleria de crear un protocol per a atallar el maltractament a les persones majors 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi,  va obrir fa uns mesos una queixa d’ofici relacionada amb l’atenció i protecció de les persones majors a la Comunitat Valenciana. L’actuació d’esta institució es va produir després d’assabentar-nos d’algunes situacions lamentables en què persones majors i/o amb algun grau de dependència havien sigut agredides físicament pels seus curadors o curadores, o bé s’havien produït abusos de confiança  o enganys que havien provocat l’espoli econòmic de les persones ateses, tot aprofitant la seua debilitat física i/o mental i soledat.

Davant de l’augment de persones ancianes que recorren a l’ajuda de curadors i curadores aliens al seu entorn familiar, ja siga a través d’una relació contractual privada, ja siga a  través de la figura de la persona curadora no professional prevista legalment, el defensor del poble valencià apostava pel desenvolupament de protocols o procediments de supervisió i control d’estos recursos assistencials.

Sobre este assumpte, la Sindicatura entén que la supervisió directa d’estes relacions entre la persona curadora i la persona atesa s’ha d’assumir com un nou repte per part de les administracions, en un moment en què l’esperança de vida augmenta sensiblement i cada vegada és més elevat el nombre de persones ancianes que recorren a esta ajuda assistencial al seu propi domicili. És a dir, l’Administració ha de garantir que la persona necessitada de cures no estiga a costa de la voluntat de qui en té cura si no hi ha un entorn familiar o social pròxim que supervise eixa relació.

Recentment, hem rebut la contestació de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en què comunica que són conscients de la mancança d’un protocol d’actuació que permeta intervindre davant de les situacions de maltractament a persones majors i que estan redactant-lo. La finalitat del document serà descriure les actuacions que han de dur a terme els professionals dels servicis socials municipals quan s’assabenten o sospiten que una persona major es pot trobar en una possible situació de maltractament.

D’acord amb la Conselleria, este protocol pretén dotar amb els instruments necessaris, comuns i homogenis, per a la detecció, valoració i intervenció a totes les persones professionals implicades en l’atenció social, de manera coordinada amb les actuacions del sistema sanitari, social, policial i judicial.

Des del Síndic, valorem positivament esta decisió i esperem que la seua aprovació i implantació siga una realitat en un futur immediat i així poder donar resposta a les situacions descrites.

 

 

 

Notícies relacionades