Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic compareix davant de la Comissió de Peticions de les Corts per a defensar l’Informe anual 2015

Actualitat del Síndic

El síndic compareix davant de la Comissió de Peticions de les Corts per a defensar l’Informe anual 2015

12-07-2016
El síndic compareix davant de la Comissió de Peticions de les Corts per a defensar l’Informe anual 2015

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha defensat avui l’Informe anual 2015 de la institució davant de la Comissió de Peticions. Es tracta d’un document que el defensor del poble valencià va lliurar el passat 31 de maig al president de les Corts, Enric Morera, i a tots els grups parlamentaris.

Durant la seua exposició, Cholbi ha fet un repàs quantitatiu de les queixes presentades al llarg de 2015 per la ciutadania, que fan un total de 13.604 queixes, 32 de les quals van ser iniciades d’ofici; esta xifra representa un augment en comparació amb l’any 2014, en què es van rebre 13.029 queixes en la institució, la qual en va iniciar 19 d’ofici.

Cholbi ha destacat el significatiu grau d’acceptació per part de les administracions públiques de les resolucions dictades pel Síndic durant el 2015, que enguany és del 85%.  Així mateix, el defensor del poble valencià ha destacat que, d’un total de 12.674 queixes tancades durant el 2015, el 76% s’ha solucionat de manera favorable per al ciutadà, un percentatge que evidencia l’elevat grau de col·laboració de l’Administració amb esta institució. 

Aplicació de la Llei de la dependència 

En el torn de resposta a les preguntes plantejades pels representants dels grups parlamentaris, l’adjunt primer, Ángel Luna, ha insistit en el fet que el Síndic no ha declarat hostil cap administració i ha aclarit que hi ha hagut alguna discrepància de criteris, tant amb l’anterior Conselleria de Benestar Social, com amb l’actual Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Estes “distintes maneres de veure les coses” estan relacionades amb els terminis per a resoldre els expedients i la suspensió “que no supressió” de les prestacions durant dos anys que es va dur a terme per als curadors no professionals en l’àmbit familiar. Luna ha matisat que, tot i que el nou Consell va recompondre esta situació en les noves resolucions, este nou tractament no va ser aplicat amb efectes retroactius. 

També ha reconegut diferències de criteri amb l’Administració quant a la incoació d’ofici dels expedients de responsabilitat patrimonial en aquelles situacions en què mor un ciutadà després d’esperar el PIA durant anys.

Habitatge públic en lloguer

En matèria d’habitatge, l’adjunt primer ha apostat per un canvi de concepció política d’habitatge en este país, on tradicionalment s’ha mantingut una perspectiva econòmica, i donar prioritat a les ajudes per a l’adquisició d’un habitatge. Luna ha manifestat que “cal canviar el paradigma;  no s’ha de garantir el dret a un habitatge en propietat, sinó el dret al seu ús i gaudi.  Es troba a faltar més habitatge públic en règim de lloguer per a atendre a tots els col·lectius socials” i ha reconegut que la institució continua rebent moltes queixes sobre adjudicació d’habitatge públic.

Barracons i drets lingüístics

Per la seua banda, l’adjunt segon, Carlos Morenilla, ha contestat a les preguntes plantejades pels membres de la Comissió en relació amb la dotació i situació de les instal·lacions educatives a la Comunitat Valenciana, i ha insistit en la necessitat d’adequar els centres escolars i acabar amb les deficiències en les infraestructures d’estos; així mateix, ha reiterat el caràcter provisional i excepcional dels “barracons”.

Morenilla ha matisat que tant l’Administració local com l’autonòmica accepten el 99% les recomanacions del Síndic en relació amb l’ús del valencià. També ha recordat el deure legal de les administracions de respectar el dret de la ciutadania a triar la llengua en què vol relacionar-se amb l’Administració, el qual, de vegades, és vulnerat.

Observatori del Menor

L’adjunt segon ha remarcat igualment la importància que té l’Observatori del Menor per a una institució com el Síndic, que defensa els drets dels menors, a causa del nombre insignificant de queixes que estos presenten, ja que oferix la possibilitat de mantenir un contacte permanent amb les associacions, els col·lectius i professionals que treballen directament amb ells, tant en l’àmbit sanitari, com en el social i educatiu. Així mateix, ha comunicat que, recentment, des d’este òrgan s’ha creat un grup de treball per a abordar la problemàtica de l’assetjament i la violència escolar.   

Finalment, José Cholbi s’ha compromés davant de la Comissió de Peticions a continuar treballant des del diàleg i la col·laboració institucional  per a resoldre els problemes que ens planteja la ciutadania. “Hi pot haver diferències d’opinions, però compartim el mateix objectiu: el servici a la ciutadania”. De la mateixa manera, ha invitat els diputats a presentar qualsevol tipus de suggeriment per a millorar el treball d’esta institució i ha agraït al president de les Corts, Enric Morera, el seu inestimable suport a la labor que realitza el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

 Adjuntem el discurs del Síndic

Notícies relacionades