Actualitat

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges a Torrent

15-06-2010
El Síndic de Greuges a Torrent

El dilluns 10 de juny, el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Bernardo del Rosal, ha visitat Torrent i s’ha entrevistat amb tots aquells ciutadans que ho han sol·licitat. La trobada ha tingut lloc des de les 16.30 h fins a les 20.30 h a l’Aula de Cultura de la CAM d’esta localitat.

Bernardo del Rosal, que es troba al càrrec d’esta Institució des de l’abril de l’any 2001, ha posat en marxa un nou projecte encaminat a fer desplaçaments periòdics de l’oficina del Síndic a diverses localitats de la Comunitat Valenciana.

Actualment, els ciutadans poden relacionar-se amb el Síndic de Greuges a través del telèfon gratuït d’esta Institució (900 21 09 70), el fax, el correu i, fins i tot, a través de la nostra pàgina web, que conté un apartat mitjançant el qual es poden fer consultes o presentar queixes en línia. Tanmateix, un nombre considerable de ciutadans continua optant per l’entrevista personal a l’hora de plantejar les seues consultes o queixes. Amb este projecte volem apropar esta Institució a aquelles persones que puguen trobar en la distància geogràfica un obstacle a l’hora de comunicar-se amb nosaltres.

A l’hora de triar els municipis que el Síndic visitarà, s’ha donat prioritat a aquelles localitats i províncies que es troben més allunyades d’Alacant, la ciutat on es troba la seu del Síndic. Seguint amb este criteri, el primer desplaçament de l’oficina del Síndic es va fer a la província de Castelló el mes d’abril passat.

Notícies relacionades