Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic de Greuges admet a tràmit la queixa presentada pel Grup Municipal Socialista d’Alacant

Actualitat del Síndic

El síndic de Greuges admet a tràmit la queixa presentada pel Grup Municipal Socialista d’Alacant

02-01-2012
El síndic de Greuges admet a tràmit la queixa presentada pel Grup Municipal Socialista d’Alacant

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha admés a tràmit la queixa presentada pel Grup Municipal Socialista d’Alacant en la qual denuncia la decisió de l’equip de govern de negar-los informació municipal. En l’escrit de queixa que va presentar la setmana passada Elena Martín, com a portaveu del grup, s’enumeren els documents sol·licitats a l’Ajuntament d’Alacant que avui encara no han rebut resposta. Totes les peticions van dirigides a la Regidoria d’Hisenda.

En concret, el Grup Municipal Socialista demana informació sobre: el grau de compliment del Pla Econòmic 2010-1012 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms; el fitxer complet de les factures pendents el 31 de desembre; les còpies de l’informe de la intervenció municipal de dates 29 de maig de 2009 i 7 de juliol de 2010 sobre la liquidació del pressupost de 2008 i 2009 respectivament.

Així mateix, sol·licita documentació relativa a la quantitat d’ingressos obtinguts per l’Ajuntament en els anys 2010 i 2011 procedents de: la taxa per utilització del domini públic local per empreses de telefonia mòbil; les sancions per tanques publicitàries il·legals; i els procedents de l’explotació de les cobertes i superfícies d’immobles per a la producció d’energia fotovoltacia.

També fa referència a la petició del desglossament per concepte de cadascuna de les factures i certificacions que cal satisfer amb el recurs financer relatiu a un crèdit amb l’ICO i, finalment, la còpia del Pla Econòmic Financer 2010-2012.

Per tot això, José Cholbi s’ha dirigit a l’alcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo, perquè remeta la informació suficient que li permeta estudiar totes les circumstàncies concurrents que sostenen la queixa esmentada.

Notícies relacionades