Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges demana a Justícia i Hisenda que paguen els advocats del torn d’ofici

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges demana a Justícia i Hisenda que paguen els advocats del torn d’ofici

11-01-2013
El Síndic de Greuges demana a Justícia i Hisenda que paguen els advocats del torn d’ofici

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit a les conselleries de Governació i Justícia i d’Hisenda per a demanar-los que paguen, tan ràpidament com siga possible, les quantitats que deuen als lletrats i procuradors que presten servicis en el torn d’ofici.

José Cholbi ha emés esta resolució arran dels escrits de queixa presentats per un elevat nombre de professionals que cobrixen el torn d’ofici i que es mostren contraris als mòduls de compensació aprovats per la Conselleria de Governació i Justícia. 

En els seus escrits de queixa, els advocats i procuradors lamenten l’aprovació unilateral dels mòduls de compensació econòmica aplicables a les actuacions del torn d’ofici i l’assistència al detingut o pres, ja que trenca el consens fixat en l’anterior regulació i rebaixa fins un cinquanta per cent conceptes derivats del servici de guàrdia i d’assistència al detingut, a més que també reduïx les retribucions -les qual ja eren prou escasses- que pagaven per la resta de procediments.

El defensor del poble valencià va admetre a tràmit la queixa i es va dirigir a la conselleria afectada per demanar informes que li permeteren adoptar una resolució respecte d’això. En la seua resposta, la conselleria manifesta, quant a la gestió del torn d’ofici, que amb l’aprovació de l’Ordre del 17 de gener no es posa en perill el dret constitucional a la tutela judicial efectiva ni a la gratuïtat de la justícia dels qui acrediten insuficiència per a litigar, atés que els ciutadans que complixen els requisits exigits tenen plenament garantit este dret. L’Ordre -diu textualment la conselleria– es limita a revisar alguns mòduls que perceben els advocats i procuradors, però això no menyscaba cap dret constitucional.

Pel que fa als retards en els pagaments pels torns d’ofici, la conselleria reconeix que estan pendent de pagament les quantitats corresponents a les actuacions certificades pels col·legis professionals del primer i segon trimestre de 2012, i que les pagarà quan s’habiliten i es doten les partides pressupostàries per a fer-ho.

Una vegada rebuts estos informes de la Conselleria de Governació i Justícia, el síndic, José Cholbi, s’ha dirigit al seu titular per recordar-li que, tenint en compte el període de temps transcorregut, ha de pagar les quantitas que deu al més aviat possible i ha de regularitzar la situació amb els advocats i procuradors que atenen el torn d’ofici.

 

Notícies relacionades