Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges demana a l’Ajuntament de Sant Joan que retire una antena il·legal de telefonia mòbil

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges demana a l’Ajuntament de Sant Joan que retire una antena il·legal de telefonia mòbil

01-07-2013
El Síndic de Greuges demana a l’Ajuntament de Sant Joan que retire una antena il·legal de telefonia mòbil

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha demanat a l’Ajuntament de Sant Joan que retire una antena de telefonia mòbil instal·lada en un edifici ubicat a la cèntrica Rambla i que, segons la notificació de la Regidoria d’Urbanisme, no té els permisos que justifiquen el seu funcionament. José Cholbi recomana la seua ràpida retirada tenint en compte que la instal·lació no és legalitzable. Així mateix, sol·licita a la corporació municipal que notifique a l’empresa responsable que, en cas d’incompliment, li seran imposades multes coercitives i s’acordarà l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat.

El síndic José Cholbi va acceptar al moment oportú la queixa presentada per un representant de la comunitat de veïns d’un edifici de la cèntrica Rambla de la localitat de Sant Joan, en la qual denunciava el funcionament d’una antena de telefonia mòbil en la terrassa de l’edifici i les seues possibles conseqüències nocives per a les persones residents en tot l’entorn del cèntric edifici. S’apuntava en la queixa veïnal que en els últims mesos s’havien produït dues defuncions per càncer i que, per això, se sol·licitava a l’Ajuntament presidit per Manuel Aracil una inspecció detallada de l’antena, com també de les llicències concedides per a la seua instal·lació i funcionament, en el cas que s’hagueren concedit.

Posteriorment, José Cholbi va rebre un escrit de la Regidoria d’Urbanisme de Sant Joan en el qual es facilitava un informe detallat en què se subratllava que per part de la corporació local s’havia incoat expedient de restauració de la legalitat urbanística alterada.

Arribat a este punt, José Cholbi, en la seua condició de defensor del poble valencià, ha donat trasllat a l’alcalde de Sant Joan d’un nou escrit en què recomana que es resolga sobre la incoació del corresponent expedient sancionador per la comissió d’infracció urbanística, i que, atés que la instal·lació no és legalitzable, exigix a l’Ajuntament que adopte les mesures que corresponguen en este cas concret i li recorda que l’expedient de restauració de la legalitat conclourà mitjançant una resolució en què s’ordenarà l’adopció d’operacions de demolició de les edificacions realitzades il·legalment, en este cas, de l’antena de telefonia mòbil objecte de la queixa veïnal.

 

Notícies relacionades