Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges estrena portal web i nova imatge

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges estrena portal web i nova imatge

21-12-2010
El Síndic de Greuges estrena portal web i nova imatge

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha donat a conéixer avui el seu nou portal web, amb una seu electrònica nova, completament accessible per a tota la ciutadania. Amb això vol ampliar i millorar els servicis que oferix a través d’Internet, com també fomentar l’ús d’estes noves eines per part de la societat.

Concretament, el nou portal del Síndic, www.elsindic.com,  assolix un nivell d’accessibilitat AAA, pioner entre les webs dels defensors del poble i un dels primers en l’Administració autonòmica i nacional, fet que significa que el contingut de la pàgina és plenament accessible, fins i tot per als col·lectius amb necessitats específiques, afectats per discapacitats físiques, sensorials, cognitives o formatives, com també per a persones amb limitacions tecnològiques.

D’acord amb les manifestacions del síndic, amb això es perseguix eliminar totes les barreres que impedixen l’accés lliure, tant a la informació que subministrem com a la realització de tràmits. Es tracta, doncs, d’un accés universal a les noves tecnologies, en igualtat de condicions, mitjançant l’eliminació de totes aquelles barreres que impedisquen l’accés lliure tant a la informació com a la realització de tràmits.

La seu web del Síndic, www.elsindic.com disposa, a més, del segell GESAccessibilitat, desenvolupat pel Taller Digital, que corrobora a través d’informes públics l’avaluació contínua de l’accessibilitat web de tots els continguts publicats. És a dir, el Síndic demostra el seu nivell d’accessibilitat AAA en les avaluacions que fa diàriament, i a disposició de tothom.

Com a mostra d’accessibilitat, cal destacar el vídeo del Síndic, disponible en la web, que compta amb una traducció en llengua de signes espanyola (LSE), subtitulació i una transcripció textual per a arribar a tots els col·lectius que tenen alguna discapacitat o limitació tecnològica.

D’altra banda, i a partir d’avui, aquells ciutadans que vulguen podran fer tràmits en línia de manera segura i personal mitjançant la utilització de certificat digital. Així, oferim als ciutadans la possibilitat de presentar queixes o d’aportar nova documentació en línia, consultar l’estat de tramitació dels seus expedients de queixa en temps real, subscriure’s als butlletins informatius i a les notes de premsa que s’envien des d’esta institució. En definitiva, podran beneficiar-se d’uns servicis nous i millors. Els certificats admesos en estos tràmits són, entre d’altres, el d’ACCV, el DNI electrònic o el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Quant a la nova imatge del Síndic de Greuges, inspirada en la seu actual d’esta institució, una casa senyorívola de 1861 ubicada al costat de la plaça Gabriel Miró d’Alacant, s’ha volgut plasmar la idea de proximitat i familiaritat; representa la casa de tothom, on cada persona té cabuda, és escoltada i es procura ajudar-la.

Com no podia ser d’altra manera, atés que es tracta d’un dret que cal garantir, en la nostra web els continguts estan disponible en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, valencià i castellà. Per tant, qualsevol persona pot utilitzar qualsevol d’estes dues llengües quan es comunique amb la nostra oficina, amb la garantia que les nostres futures comunicacions respectaran l’opció que hagen triat en cada cas. Així mateix, a causa de l’elevat nombre de persones d’altres països que es dirigixen al Síndic, els principals continguts de la pàgina estan disponibles també en anglés.

Al llarg de 2010, la pàgina web del Síndic ha rebut un total de 150.000 visites, o el que és el mateix, quasi 500 visites diàries. Amb este nou impuls, pretenem oferir un servici més ràpid i eficaç, com també ampliar el nostre camp d’actuació i arribar a molts més ciutadans que puguen necessitar la nostra assistència.

Notícies relacionades