Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges i l’Ajuntament d’Alacant posen en marxa la comunicació d’expedients per Internet

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges i l’Ajuntament d’Alacant posen en marxa la comunicació d’expedients per Internet

03-02-2012
El Síndic de Greuges i l’Ajuntament d’Alacant posen en marxa la comunicació d’expedients per Internet

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa amb l’Ajuntament d’Alacant una iniciativa dirigida a tramitar les comunicacions entre ambdues institucions per via telemàtica. Així, desapareixen els documents en paper i els enviaments postals amb el conseqüent estalvi econòmic i mediambiental.

Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alacant ha establit una persona com a interlocutor fix per a centralitzar les relacions amb el Síndic. D’esta manera, es pretén facilitar i agilitzar la tramitació dels expedients de queixa. Esta iniciativa es traduïx en una reducció dels temps de tramitació i en més eficàcia, la qual cosa redunda en benefici de la ciutadania.

En este sentit, Cholbi continua amb el seu objectiu d’impulsar noves formes de comunicació amb la ciutadania i les administracions. I és que les comunicacions telemàtiques comportaran nombrosos avantatges per a la institució: una major competitivitat, més seguretat en els enviaments, reducció de costos i de l’impacte ambiental (preservació d’arbres, estalvi d’aigua i reducció d’emissions de CO2), i reducció del temps de tramitació en les comunicacions, que passen a ser pràcticament immediates (i s’acaba amb el temps d’espera mitjà que era de 3 dies).

L’Ajuntament d’Alacant ha sigut la primera administració a implantar este tipus de comunicació amb el Síndic i, després d’un període de prova, el resultat obtingut ha sigut molt satisfactori. En este sentit, Cholbi ha volgut agrair públicament la col·laboració del consistori alacantí en este projecte, al mateix temps que ha recordat el seu grau de col·laboració amb esta institució; a manera d’exemple, ha destacat que durant l’any 2011, el Síndic va tancar 240 expedients de queixa amb este Ajuntament, dels quals el 96% es va solucionar d’una manera favorable per al ciutadà.

La intenció del Síndic és estendre esta iniciativa gradualment al màxim nombre d’administracions de la Comunitat Valenciana, i donar prioritat a aquelles que tenen subscrit el conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges.

D’altra banda, el Síndic ha fet un nou pas en el procés d’implantació de les comunicacions telemàtiques amb la ciutadania. Si fins a hores d’ara els ciutadans podien presentar queixes, adjuntar nova documentació o consultar el seu expedient a través d’Internet, ara ja poden rebre totes les nostres comunicacions i recomanacions mitjançant el correu electrònic signat digitalment. Tot això d’una manera immediata i evitant tot tipus de costos i desplaçaments. Des que es va implantar este servici al principi del mes de gener d’enguany, ja hem enviat 1.311 comunicacions (que abans s’hagueren fet per enviament postal) a través d’este mitjà.

Notícies relacionades