Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic de Greuges investiga d’ofici la situació dels menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

El síndic de Greuges investiga d’ofici la situació dels menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

30-09-2011
El síndic de Greuges investiga d’ofici la situació dels menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici per conéixer el tractament que reben els menors estrangers no acompanyats i les mesures que s’han adoptat per a implantar els procediments establits en la nova normativa estatal de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb l’article 189 del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, que regula les actuacions que cal seguir amb els menors estrangers no acompanyats, amb el terme “menor estranger no acompanyat” es fa referència a una persona estrangera menor de 18 anys, que arriba al territori espanyol i no ve acompanyada d’una altra persona adulta que se’n faça responsable (…), en la qual s’observa risc real de desprotecció.

L’entrada a la Comunitat Valenciana de menors estrangers no acompanyats ha comportat, al llarg dels últims anys, la necessitat d’efectuar canvis en els sistemes de protecció de menors, ha calgut augmentar els recursos i el nombre de places per a atendre’ls, com també s’han hagut d’adequar els procediments i protocols que permeten atendre les seues necessitats específiques.

Així mateix, s’han produït modificacions en la normativa estatal que regula l’atenció a menors no acompanyats al nostre país. En este sentit, el passat 30 de maig de 2011, va entrar en vigor el Reial Decret 557/2011, esmentat més amunt, que representa un avanç en allò relatiu a assegurar els drets reconeguts als menors estrangers no acompanyats mentre romanen al nostre país i en els procediments de repatriació als quals es puguen veure sotmesos.

Segons les dades de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, durant el primer semestre de 2011 es van atendre, pel sistema de protecció a la infància de la Comunitat Valenciana, un total de 783 menors estrangers, dels quals 262 eren menors estrangers no acompanyats. 

Tenint en compte el que hem dit més amunt, i davant l’impacte que està provocant en els sistemes de protecció a la infància, Cholbi s’ha dirigit a la Conselleria de Justícia i Benestar Social per a sol·licitar informació sobre: l’evolució del nombre de menors estrangers no acompanyats atesos pel sistema de protecció a la infància; les mesures adoptades amb estos menors; els centres, programes i servicis de què disposa la Conselleria per a atendre estos menors; com també la informació referent als expedients de repatriació i les autoritzacions de residències promogudes per la  Conselleria, amb indicació dels resultats.

Notícies relacionades