Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges investiga d’ofici l’abandó dels solars de Parc Central

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges investiga d’ofici l’abandó dels solars de Parc Central

26-01-2017
El Síndic de Greuges investiga d’ofici l’abandó dels solars de Parc Central

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una investigació per a conéixer l’actuació de l’Ajuntament de Valencia pel que fa a les runes, la brossa i els problemes d’insalubritat (plaga de rosegadors) dels solars abandonats al barri del Parc Central.

Segons la Llei urbanística valenciana (LOTUP), els propietaris dels terrenys i els solars són els responsables de mantindre’ls en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, i han de dur a terme els treballs i les obres que calguen per a conservar-los o rehabilitar-los. Ara bé, aquesta norma confereix als ajuntaments l’obligació de dictar ordres d’execució d’obres, reparació, conservació i rehabilitació dels edificis, els solars o els terrenys que es troben en condicions deficients.

Per tot això, aquesta institució ha decidit obrir una queixa d’ofici amb la finalitat d’investigar i supervisar els fets denunciats, com també comprovar l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament de Valencia pel que fa a aquests fets. En aquest sentit, se sol·licitarà un informe a l’esmentat Ajuntament pel que fa a les mesures adoptades per a evitar els abocaments il·legals de runes i assolir el manteniment dels solars en unes condicions higienicosanitàries adequades.

Notícies relacionades