Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges posa en marxa la seu electrònica, amb més de deu tràmits en línia

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges posa en marxa la seu electrònica, amb més de deu tràmits en línia

18-10-2013
El Síndic de Greuges posa en marxa la seu electrònica, amb més de deu tràmits en línia

(18/10/2013). El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha inaugurat avui la seu electrònica de la institució https://seu.elsindic.com , amb la qual cosa manté la seua aposta per l’ús de les noves tecnologies a l’hora d’oferir els seus servicis a la ciutadania. La seu electrònica del Síndic de Greuges és un espai dirigit a totes aquelles persones o administracions que opten per interactuar de manera segura amb el Síndic de Greuges a través d’Internet.

Mitjançant l’ús del DNI electrònic o el certificat electrònic de l’ACCV, les persones que vulguen utilitzar esta opció podran accedir a la seu i, telemàticament, dur a terme els tràmits administratius que requerisquen la identificació del ciutadà o ciutadana, o de l’administració.

Els principals objectius que s’ha marcat el Síndic amb la posada en funcionament d’esta nova eina són: facilitar l’accés electrònic als servicis i procediments del Síndic de Greuges; augmentar l’eficàcia i eficiència en el funcionament del Síndic mitjançant la reducció dels temps de tramitació dels expedients de queixa; reduir l’empremta mediambiental i convertir la seu en l’eix central de les relacions del Síndic amb els ciutadans i l’administració.

Els servicis que oferix la seu electrònica del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana són els següents: presentació de queixes; presentació de consultes; presentació d’al·legacions o nova documentació; conéixer l’estat de qualsevol expedient de queixa tramitat en el Síndic; verificació de documents electrònics, bústia de reclamacions o suggeriments sobre el funcionament del Síndic; com també la possibilitat de modificar dades personals. Estos servicis podran ser modificats i ampliats en el futur.

D’avui endavant, el registre electrònic funciona com a registre auxiliar del registre general d’entrada i eixida del Síndic de Greuges i, per tant, té la mateixa validesa. Estarà operatiu tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores del dia.

La seu electrònica del Síndic, igual que la seua pàgina web, és plenament accessible per a tots els ciutadans (AAA), i respecta i complix al màxim les regles internacionals d’accessibilitat, de manera que cap persona es quede sense la possibilitat d’accedir als servicis de l’administració electrònica. En el Síndic també entenem l’accessibilitat en el sentit de donar suport a la major part de dispositius que la ciutadania empra en general.

Així mateix, mitjançant convenis de col·laboració, des del Síndic volem impulsar i consolidar este canal de comunicació electrònica amb el màxim nombre possible d’administracions locals i autonòmiques, a fi de promoure la “col·laboració virtual” entre l’administració i el Síndic a l’hora de tramitar els expedients de queixa.

Notícies relacionades