Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges recorda al SERVOF l’obligació d’informar en bilingüe

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges recorda al SERVOF l’obligació d’informar en bilingüe

06-03-2012
El Síndic de Greuges recorda al SERVOF l’obligació d’informar en bilingüe

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit al Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF) per recordar-li la seua obligació d’informar en bilingüe les persones que demanen els seus servicis, tant personalment com a través del telèfon. José Cholbi cita la Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana, que recull els drets que el ciutadà té garantits per la Constitució espanyola i la resta de l’ordenament jurídic, i que literalment assenyala que caldrà atendre adequadament les necessitats de la ciutadania a través de tots els canals disponibles; presencial, telefònic i Internet, entre d’altres, en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

El síndic, José Cholbi, respon amb esta recomanació a la queixa presentada per un ciutadà d’Elx, que va sol·licitar informació telefònicament al Servici Valencià d’Ocupació i Formació, va rebre la resposta únicament en valencià i no va tenir l’opció de triar la llengua per a poder entendre el contingut.

José Cholbi va elevar un primer escrit al SERVOF per donar-los compte de la queixa del ciutadà i va rebre com a resposta tot tipus d’explicacions, especialment, la despesa que implicava traduir totes les informacions del SERVOF que estan en valencià al castellà.

Així mateix, en la resposta s’informava que en l’oficina d’ocupació va ser atés el ciutadà en castellà i se li van demanar tot tipus d’excuses per la recomanació d’aprendre valencià, que es va fer des de la bona fe i no com un requeriment obligatori per a relacionar-se amb l’Administració.

 

Notícies relacionades