Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana a l’Ajuntament d’Alacant que negocie amb les associacions de veïns els canvis en l’ORA

Actualitat del Síndic

El Síndic demana a l’Ajuntament d’Alacant que negocie amb les associacions de veïns els canvis en l’ORA

17-04-2013
El Síndic demana a l’Ajuntament d’Alacant que negocie amb les associacions de veïns els canvis en l’ORA

 El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit a l’Ajuntament d’Alacant per suggerir-li que articule mecanismes de participació, com ara: el dret a la consulta, el dret a la iniciativa i el dret a la participació ciutadana per a fomentar la interacció entre el govern municipal i la ciutadania.

En concret, José Cholbi demana en el seu escrit a l’alcaldessa, Sonia Castedo, que en el futur negocie amb les associacions de veïns d’Alacant solucions que suavitzen la modificació de l’ordenança de l’ORA en aquells barris i zones afectades que permeten la seua utilització sense cost, o cost reduït, per als residents.

José Cholbi, en la seua condició de defensor del poble valencià, va obrir al moment oportú una queixa d’ofici en assabentar-se del malestar existent entre un nombrós grup d’associacions veïnals que mostraven el seu desacord amb l’actuació de la corporació municipal alacantina en la modificació de l’ordenança de l’ORA en zones concretes de la capital. Estes associacions no estaven d’acord amb els procediments seguits per l’Ajuntament, ni amb el nou plantejament de l’ORA, com tampoc amb el fet que rebutjaren les al·legacions que hi van presentar.

Quan vam demanar a la corporació municipal que ens facilitara informació completa sobre les seues decisions respecte de l’esmentada modificació de l’ordenança, des de l’Ajuntament van informar José Cholbi que l’Ajuntament en ple va aprovar inicialment l’ordenança, es va publicar en el BOP i es va concedir un termini de 30 dies per a la presentació d’al·legacions. Durant el termini -afegia l’escrit municipal-, a més de les al·legacions presentades pels distints grups municipals (PSOE, Esquerra Unida i UPD), es van formular escrits de reclamació signats per les associacions de veïns Alipark, Benalua 10, El Pla, El Templet, Moviment per Benalua i El Magre, d’una banda, i les associacions Ciutat Elegida, Joan Pau II, La Veu de la Florida, Sant Gabriel, Ciutat d’Assís, Sol d’Alacant, Barri Sant Antoni, Sant Blai i Gran Via Sud Port, d’una altra banda.

Continuava informant l’Ajuntament en el seu escrit al Síndic que totes les al·legacions presentades van ser degudament contestades i que es va aprovar el text definitiu de l’ordenança en qüestió. I que posteriorment a l’aprovació, va mantenir reunions amb les associacions per a consensuar la redacció definitiva, amb fèrria i frontal oposició d’Alipark, Benalua 10, El Pla, El Templet, Moviment per Benalua i El Magre.

Una vegada estudiada tota la documentació enviada per l’Ajuntament, d’una banda, i les associacions contràries a la modificació de l’ORA, d’una altra banda, José Cholbi considera i comunica a la corporació municipal que la gestió de la cosa pública en l’actualitat no pot canalitzar-se unilateralment com el desplegament d’actes i de resolucions dirigides als administrats, sinó que també ells han de participar i han d’interactuar en els criteris rectors dels assumptes públics. En esta bilateralitat apareixen conceptes propis de l’exercici de drets que ostenten les persones en les seues relacions amb les administracions públiques, com ara el dret a la consulta, el dret a la iniciativa i el dret a la participació ciutadana. Totes estes claus conduïxen a la formulació del concepte de governança i, en especial, de la governança local.

Per consegüent, José Cholbi suggerix a l’alcaldessa, Sonia Castedo, que articule mecanismes de participació per a fomentar la interacció entre el govern municipal i la ciutadania perquè els ciutadans, ja siga individualment, ja siga associats, passen a ser protagonistes actius en la gestió dels servicis públics.

 

Notícies relacionades