Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana que es facilite l’accés de les persones amb discapacitat a la borsa de treball temporal de Sanitat

Actualitat del Síndic

El Síndic demana que es facilite l’accés de les persones amb discapacitat a la borsa de treball temporal de Sanitat

02-03-2017
El Síndic demana que es facilite l’accés de les persones amb discapacitat a la borsa de treball temporal de Sanitat

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a recomanar-li que adopte les mesures necessàries per a fer efectiu el dret a integrar-se en l’Administració sanitària valenciana de les persones amb diversitat funcional.

Aquesta és la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada pel Sindicat Tècnic d’Infermeria SAE que denunciava que l’Ordre de 5 d’octubre de 2009 de la Conselleria de Sanitat que regula la cobertura temporal de places vulnera el dret al treball de les persones amb discapacitat. D’acord amb aquesta organització, l’Ordre «constitueix un clar impediment a l’exercici del dret al treball de les persones que tenen reconeguda una discapacitat que no és incompatible per a l’exercici de les funcions pròpies de tècnic d’infermeria mitjançant un nomenament que no té en compte la seua discapacitat perquè no ho preveu la norma esmentada».

De la informació facilitada pel Sindicat es desprén que les borses de treball temporal de Sanitat es regeixen per l’Ordre esmentada, que en cap moment fa referència a l’accés de persones amb diversitat funcional ni preveu una quota de reserva per a aquestes. Una mesura d’acció positiva que sí que està recollida en la normativa que regula l’accés a l’ocupació pública mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Així, totes les persones seleccionades a través de la borsa de treball passen per un període de prova. Aquesta fase col·loca les persones amb discapacitat en una posició de desavantatge clar, ja que durant aquell període no sempre el lloc de treball s’adapta a les característiques concretes d’aquestes persones. Les conseqüències són greus per a aquest col·lectiu altament vulnerable, ja que la no-superació del període de prova comporta l’exclusió, durant un temps, de les borses de treball d’aquesta categoria.

Per a evitar que situacions com aquesta es repetisquen, el defensor del poble valencià ha sol·licitat a l’Administració sanitària que durant aquest període de prova no hi haja desajustos entre l’exercici de les tasques assignades i la capacitat funcional de la empleada o l’empleat públic.

Malgrat entendre les raons d’urgència que al·lega la Conselleria a l’hora de cobrir aquestes places i a pesar de valorar de forma positiva la intervenció del Servici de Prevenció de Riscos Laborals per a intentar ubicar el treballador o la treballadora on millor puga desenvolupar les seues funcions, el Síndic considera que l’Administració sanitària ha d’actuar amb més contundència en l’adopció de mesures d’acció positiva destinades a compensar les dificultats especials que tenen les persones amb discapacitat a l’hora d’accedir a l’ocupació pública, dins la qual el treball temporal representa hui dia una modalitat habitual.

No és la primera vegada que el defensor del poble valencià demana a l’Administració sanitària mesures que afavorisquen la contractació temporal de persones amb diversitat funcional. Durant el 2016, el Síndic va sol·licitar en dues ocasions a la mateixa Conselleria que posara en funcionament una borsa de treball que permetera la contractació temporal de persones amb diversitat funcional. En contestació a aquestes resolucions, Sanitat va informar el passat mes de setembre que s’estava negociant la nova ordre de contractacions temporals en mesa sectorial i que s’estudiaria la possibilitat de regular un sistema per a la contractació temporal per a aquest col·lectiu de persones.

Resolucions del Síndic sobre aquest assumpte:

  http://www.elsindic.com/Resoluciones/10778868.pdf

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10782575.pdf

Notícies relacionades