Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic, el defensor de Múrcia, i l’adjunt de la Defensora del Poble clausuren el taller sobre la situació de dependència de les persones grans a Alacant

Actualitat del Síndic

El síndic, el defensor de Múrcia, i l’adjunt de la Defensora del Poble clausuren el taller sobre la situació de dependència de les persones grans a Alacant

11-05-2011
El síndic, el defensor de Múrcia, i l’adjunt de la Defensora del Poble clausuren el taller sobre la situació de dependència de les persones grans a Alacant

Els representants de 13 defensories d’Espanya han estat reunits durant dos dies a Alacant per a treballar sobre els continguts d’un dels tres tallers preparatoris de les Jornades de Coordinació de Defensors del Poble, que tindran lloc a principis de juny a Cartagena.

En concret, els participants en aquest tercer Taller han examinat i abordat la problemàtica de les persones grans en situació de dependència i l’actuació de l’Administració per front a aquesta situació. I és que, l’augment de l’esperança de vida va acompanyat, de manera inevitable, de l’augment de les necessitats de suport i protecció. I en este sentit, les administracions públiques han d’assumir el deure constitucional d’estructurar i adequar les mesures de cura i atenció a les noves necessitats.

Durant aquest taller, s’ha dut a terme l’anàlisi de les dades recaptades per les distintes defensories referides a les prestacions, serveis i efectivitat d’aquestes, com també la aplicació de diversos criteris sobre els drets reconeguts, compatibilitat i incompatibilitat de prestacions, etc. Tanmateix, els participants han redactat unes conclusions encaminades a millorar l’organització i desenvolupament dels diversos Sistemes de Promoció d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en les distintes comunitats.

El contingut íntegre d’aquestes conclusions es donaran a conéixer en el transcurs de les Jornades de Cartagena, que se celebraran al mes de juny.

Notícies relacionades