Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a millorar la gestió al port de Xàbia

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a millorar la gestió al port de Xàbia

26-07-2012
El Síndic insta a millorar la gestió al port de Xàbia

 El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l’ha instat a dictar una resolució motivada per a contestar a totes i cadascuna de les qüestions plantejades pels usuaris del port de Xàbia amb incidències en la utilització i l’ús dels amarratges. Així mateix, Cholbi li ha recomanat que elabore la llista d’adjudicació i d’espera dels amarratges que hi ha a aquell port.

 La investigació del Síndic està motivada per la recepció de diverses queixes d’usuaris del port de Xàbia, presentades davant d’esta institució. En una de les queixes l’afectat denuncia la injusta situació que estaven experimentant en relació amb l’amarratge que porta ocupant ininterrompudament (i pagant-ne les taxes corresponents) des de 2006, moment en què va adquirir la seua embarcació. Segons l’interessat, la seua sorpresa es va produir fa uns mesos, quan va rebre un escrit en què li comunicaven l’inici d’expedient de retirada d’embarcació de l’esmentat amarratge i el requerien perquè n’acreditara la titularitat i presentara les al·legacions oportunes. Després d’haver contestat adequadament, tal com li demanava l’Administració, no ha rebut cap contestació i solament li ha arribat el rebut en concepte d’amarratge d’embarcació dels dos semestres de 2011, els quals va pagar com sempre.

La situació d’este usuari s’agreuja perquè s’ha instal·lat una porta mecànica d’accés al moll de pilons i se li nega la targeta per a accedir-hi. És per això que es troba en una situació en què té la seua embarcació amarrada i no pot accedir-hi. Esta situació comporta que, no solament és privat de l’accés a la seua propietat (l’embarcació) sense haver instruït i ni haver finalitzat un expedient sancionador o d’expulsió, sinó que a més l’embarcació es troba a mercé de qualsevol temporal que puga ocórrer.

Per la seua banda, Cholbi recorda a la Conselleria que l’Administració està obligada a respondre al ciutadà que acudixa a esta (…) i el mínim que ha d’oferir al ciutadà és una resposta directa, ràpida, exacta i legal. A més, el defensor qualifica la conducta de l’administració portuària -en este cas concret- d’opaca i sense cap transparència; i és que, fins a la data, tot i haver sol·licitat reiteradament les llistes d’espera, la publicitat d’estes llistes no s’ha facilitat ni s’ha publicat.

D’acord amb el Síndic, no és admissible que després de desenvolupar eixa administració portuària una confiança legítima en la ciutadania, l’afectat creu que es troba en situació regular des de l’any 2006. Després de sol·licitar la inscripció en la llista d’espera, creient que hi figurava i amarrant durant diversos anys l’embarcació al port de Xàbia, i al seu torn pagant les taxes portuàries corresponents que es giraven des d’eixa administració, ara es trobe que la seua situació és totalment irregular, i a més no està inclòs en cap llista i, per tant, ha d’abandonar les instal·lacions portuàries.

Cholbi afegix en la seua resolució que l’Administració no pot anar contra els seus propis actes, ni tampoc pot obviar la situació fàctica que ella mateixa ha creat. És per això que des d’esta institució se li va demanar, en les visites realitzades, que confeccionara una llista que respectara les situacions fàctiques que la seua activitat havia generat.

 

Notícies relacionades