Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a recuperar el Barri de José Antonio d’Alacant

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a recuperar el Barri de José Antonio d’Alacant

16-03-2016
El Síndic insta a recuperar el Barri de José Antonio d’Alacant

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomanat a l’Ajuntament d’Alacant i a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que, en el marc de les seues respectives competències, adopten totes les iniciatives i actuacions escaients per a atendre les necessitats del barri José Antonio d’Alacant, “que coadjuven a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana de la zona”.

Així, el defensor del poble valencià resol la queixa presentada per una veïna que indicava la situació de degradació en què actualment es troba esta zona de la ciutat. En concret, la interessada manifestava l’inadequat estat de conservació de les zones comunes dels habitatges que integren el barri (voreres, arbratge, bancs i la resta de mobiliari urbà), com també els problemes d’inseguretat ciutadana i l’ocupació il·legal d’habitatges públics buits.

Després de dirigir-nos a les dues administracions afectades, la Conselleria ens indicava que el barri està immers en un procés de regeneració i renovació urbana en fase d’anàlisi. Respecte de les ocupacions il·legals, la Conselleria manté que des de l’EIGE es duen a terme inspeccions periòdiques per a detectar les esmentades situacions i, si escau, traslladar-les a una Comissió Mixta formada per l’Ajuntament i l’EIGE, a la recerca de solucions per a estes famílies.

L’Ajuntament d’Alacant, per la seua banda, indicava al Síndic que els espais i les zones comunes a què es referix la queixa no són de titularitat municipal; malgrat això, el consistori afirma que realitza algunes tasques de manteniment, en especial neteja i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic, a fi de preservar les condicions de salubritat a la zona. Igualment, ens comuniquen que “la seguretat ciutadana en general i, en concret, la investigació i persecució dels delictes contra el patrimoni són competència de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i no de la Policia Local”, tot això sense perjudici de les actuacions efectuades per la Policia Local per tal d’evitar que s’hi cometen actes delictius.

A pesar de les mesures adoptades i reportades per les administracions implicades, el Síndic considera que estes no han aconseguit pal·liar els problemes de degeneració urbana que patixen els veïns de la zona. Així mateix, esta institució entén que l’Administració ha d’assumir la garantia, de manera directa, de facilitar, i lliurar un habitatge assequible a les persones que el necessiten i de mantindre les condicions de dignitat dels habitatges públics que han estat promoguts i, en tot cas, d’aquells que resulten ser de la seua propietat i hagen estat cedits en règim de lloguer. Per tot això, el defensor del poble valencià insistix en la necessitat que els poders públics implicats duguen a terme actuacions de rehabilitació edificatòria, renovació i regeneració urbana en este barri alacantí.

Notícies relacionades