Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta la Universitat Politècnica de València a garantir els drets lingüístics del seu alumnat

Actualitat del Síndic

El Síndic insta la Universitat Politècnica de València a garantir els drets lingüístics del seu alumnat

29-04-2016
El Síndic insta la Universitat Politècnica de València a garantir els drets lingüístics del seu alumnat

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit recentment a la Universitat Politècnica de València per a demanar que s’adopten les mesures necessàries a fi que el seu alumnat puga rebre l’ensenyament en les dues llengües oficials de la Comunitat. Així mateix, també ha reclamat programes de foment de l’educació en valencià amb l’objectiu d’ampliar els grups en esta llengua cooficial en totes les titulacions.

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble valencià a la queixa plantejada per un estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV, qui manifestava que s’estava vulnerant el seu dret a triar la llengua en què vol rebre l’ensenyament, ja que en els seus estudis no hi ha grup de docència en valencià.

En l’informe facilitat per la UPV es pot comprovar que, durant el període 2011-2015, pel que fa a l’Escola Tècnica de Camins, Canals i Ports, tan sols un 3,14 % dels crèdits s’hi impartixen en valencià. Un percentatge que dista de l’objectiu que marca la llei quant al fet que els alumnes puguen triar la llengua cooficial en què volen rebre l’ensenyament a la Comunitat Valenciana. Esta circumstància, d’acord amb el parer del síndic, implica un incompliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, la qual preveu en l’art. 18 la incorporació obligatòria del valencià a tots els nivells educatius.

És cert que el Síndic reconeix els avanços i compromisos institucionals realitzats per la UPV en relació amb l’ús i la normalització lingüística del valencià que atenen al caràcter d’universitat pública. No obstant això, Cholbi considera que no són efectius, i una prova d’això és la queixa que ens ocupa, d’un ciutadà que ha vist defraudat el seu dret a triar la llengua en què vol rebre els ensenyaments universitaris. 

 Adjuntem el contingut íntegre de la nostra resolució sobre este assumpte. 

Notícies relacionades