Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic insta l’Ajuntament d’Alacant a millorar l’accessibilitat dels aparcaments públics de la ciutat

Actualitat del Síndic

El síndic insta l’Ajuntament d’Alacant a millorar l’accessibilitat dels aparcaments públics de la ciutat

16-09-2011
El síndic insta l’Ajuntament d’Alacant a millorar l’accessibilitat dels aparcaments públics de la ciutat

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament d’Alacant per recomanar-li que continue adoptant totes les mesures que siguen necessàries per a millorar al màxim possible l’accessibilitat dels aparcaments públics per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble a la queixa presentada per un ciutadà, en la qual denunciava les dificultats que experimenten cada dia les persones que tenen discapacitat per a accedir a alguns aparcaments públics d’Alacant, com ara el de la plaça Sant Cristòfol, la Muntanyeta o el d’Alfons el Savi.

L’Ajuntament d’Alacant, en l’informe remés al Síndic, al·lega que els aparcaments de la plaça de la Muntanyeta i de la plaça de Sant Cristòfol són construccions anteriors al Decret valencià 193/1988, de 12 de desembre, de normes per a l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Així mateix, l’Ajuntament notifica al síndic que l’aparcament de Sant Cristòfol té dos ascensors que complixen amb la normativa, tot i que reconeix que el manteniment i funcionament no són els desitjats.

Quant a l’aparcament de la Muntanyeta, l’Ajuntament considera que el greu  condicionament de l’estructura dificulta adaptar-lo a la normativa, per la qual cosa s’hi han disposat mesures provisionals que permeten l’entrada i eixida de les persones que tenen minusvalidesa amb la col·laboració del personal que hi treballa.

Per acabar, quant a l’aparcament d’Alfons el Savi, construït posteriorment a la normativa esmentada, admet que està  adaptat precàriament a les condicions d’accessibilitat i té pendent col·locar-hi un ascensor.

Per la seua banda, Cholbi exposa a l’Ajuntament que, encara que els pàrquings de Sant Cristòfol i la Muntanyeta es van construir abans del Decret valencià 193/1988, en què es recull que els aparcaments hauran de disposar d’itineraris per a vianants adequats a la normativa d’accessibilitat, ja que es trobava en vigor la Llei 13/1982, d’integració social dels minusvàlids, que establia: La construcció, ampliació i reforma dels edificis públics o privats, destinats a un ús que implique la concurrència de públic (…) s’haurà de dur a terme d’una manera tal que resulten accessibles i utilitzables als minusvàlids. Així mateix, la norma citada establix també que les instal·lacions, els edificis, carrers, parcs i jardins que hi ha, la vida útil dels quals siga encara  considerable, hauran d’adaptar-se progressivament.

De la mateixa manera, Cholbi insistix que les persones que tenen discapacitat constituïxen un sector de la població heterogeni que, en major o menor mesura, necessiten garanties suplementàries per a viure amb plenitud de drets o participar en igualtat de condicions que la resta de ciutadans (…) i que han de ser objectius prioritaris dels governs.

Per tot això, el síndic de Greuges confia que l’ajuntament alacantí siga sensible a esta recomanació i continue treballant per a solucionar esta situació, que redundarà en benefici d’este col·lectiu, per tal d’assolir el principi d’igualtat que cal garantir a totes les persones.

Notícies relacionades