Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta l’Ajuntament de Torrevieja a actuar amb celeritat davant els casos d’assetjament laboral 

Actualitat del Síndic

El Síndic insta l’Ajuntament de Torrevieja a actuar amb celeritat davant els casos d’assetjament laboral 

12-02-2016
El Síndic insta l’Ajuntament de Torrevieja a actuar amb celeritat davant els casos d’assetjament laboral 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit recentment a l’Ajuntament de Torrevieja perquè constituïsca al més aviat possible la Comissió d’Instrucció d’Assetjament Laboral prevista en el seu Protocol de mobbing i així poder instruir i resoldre els procediments d’assetjament laboral amb submissió als criteris de celeritat i impuls d’ofici en tots els seus tràmits.

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada per una funcionària de l’Ajuntament de Torrevieja que denunciava que, al juliol de 2014, va sol·licitar activar el Protocol de mobbing per entendre que estava patint una situació d’assetjament psicològic i que des d’eixe consistori s’estaven incomplint clarament els terminis i tràmits establits en el referit protocol.

De l’estudi de la queixa en qüestió es desprén que, a l’abril de 2009, l’Ajuntament de Torrevieja va aprovar un Protocol de mobbing. El document disposa, entre altres coses, la constitució d’una comissió d’instrucció de l’assetjament laboral de caràcter permanent i estable, composta per tècnics i especialistes en la matèria, que serà l’encarregada de valorar i tramitar les reclamacions que es formulen en matèria d’assetjament psicològic en el treball. Tan bon punt es reba una reclamació, la comissió s’ha de reunir en un termini màxim de set dies per a iniciar les actuacions pertinents i ha d’emetre un informe en un termini màxim de 30 dies, comptadors des de l‘endemà de la presentació de la reclamació.

La interessada ens indicava que va rebre un primer escrit de l’Ajuntament (quan havia passat quasi un mes des de la presentació de la seua sol·licitud) en el qual li comunicaven que estaven efectuant els tràmits necessaris per a valorar i tramitar la seua sol·licitud. Al novembre d’aquell any (2014) va tornar a rebre un nou escrit en què la informaven que seguien amb els tràmits de valoració i tramitació de la sol·licitud i que faltava designar un especialista per a constituir la Comissió d’Instrucció. Des de llavors, no havia tornat a rebre cap notificació mentre que la situació d’assetjament continuava.

En la seua resolució, el Síndic recorda l’obligació de l’Administració de complir escrupolosament amb les normes que regixen els procediments. Així mateix, apel·la a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que considera l’assetjament laboral una falta disciplinària molt greu i recull mesures dirigides a evitar que es perpetuen en el temps situacions d’abús de poder, discriminació o assetjament laboral a causa de les llacunes legals que podrien afavorir la impunitat de l’assetjador en compte d’ajudar a la víctima.

 

Consulteu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

 

Notícies relacionades