Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic insta l’Ajuntament d’Elx que solucione els problemes de filtracions i d’accessibilitat per a discapacitats en l’aparcament del passeig Nit de l’Albà

Actualitat del Síndic

El síndic insta l’Ajuntament d’Elx que solucione els problemes de filtracions i d’accessibilitat per a discapacitats en l’aparcament del passeig Nit de l’Albà

04-02-2011
El síndic insta l’Ajuntament d’Elx que solucione els problemes de filtracions i d’accessibilitat per a discapacitats en l’aparcament del passeig Nit de l’Albà

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament d’Elx per recomanar-li que adopte les mesures necessàries per a solucionar el problema de filtracions d’aigua i millorar tant com siga possible l’accessibilitat de l’aparcament del passeig Nit de l’Albà per a les persones discapacitades.

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble a la queixa presentada per uns veïns, en què denunciaven que els problemes de filtracions d’aigua i la inaccessibilitat continuaven sense solucionar-se avui dia. I és que estos fets ja van ser motiu de queixa en esta institució en l’any 2003, respecte de la qual el Síndic va fer una recomanació a l’Ajuntament en el mateix sentit.

En el seu escrit, Cholbi advertix a l’Ajuntament que, tot i que l’aparcament es va construir l’any 1997 —en una data anterior a l’entrada en vigor de l’actual Llei sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques—, d’acord amb el RD 556/1989, pel qual s’arbitren les mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis, carrers, parcs i jardins existents la vida útil dels quals siga considerable, hauran de ser adaptats gradualment.

El síndic també argumenta que, d’acord amb la Llei 13/1982, d’integració social dels minusvàlids, la construcció, ampliació i reforma dels edificis de propietat pública o privada destinats a un ús que implique la concurrència de públic, haurà de fer-se d’una manera tal que resulten accessibles i utilitzables als minusvàlids.

Així mateix, el Síndic recorda a l’Ajuntament que la Constitució espanyola encomana als poders públics la creació de les condicions perquè la llibertat i igualtat de les persones i dels grups en què s’integren siguen efectives i reals, i que eliminen els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud.

Per tot això, el defensor valencià confia que l’alcalde d’Elx, Alejandro Soler, qui es caracteritza per la seua col·laboració amb esta institució, serà sensible a esta recomanació i solucionarà este problema al més aviat possible.

Consulteu el contingut íntegre de la recomanació a l’Ajuntament d’Elx

Notícies relacionades