Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic insta l’Ajuntament d’Orpesa perquè controle la venda ambulant al passeig marítim Morro de Gos

Actualitat del Síndic

El síndic insta l’Ajuntament d’Orpesa perquè controle la venda ambulant al passeig marítim Morro de Gos

20-01-2012
El síndic insta l’Ajuntament d’Orpesa perquè controle la venda ambulant al passeig marítim Morro de Gos

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha estudiat la situació denunciada per un veí d’Orpesa. L’afectat manifestava que s’havia dirigit diverses vegades al seu ajuntament per a queixar-se de l’existència d’un mercadet ambulant il·legal situat al passeig marítim Morro de Gos, a causa de la venda il·legal de béns i dels problemes d’inseguretat ciutadana, de neteja i soroll que produïx, però que l’ajuntament no havia adoptat cap mesura respecte d’això.

El consistori, després que li demanàrem informació sobre l’assumpte, va reconéixer al Síndic l’existència del problema i va informar sobre les mesures que havia adoptat sobre la qüestió (sobretot, presència de la policia, ja siga d’ofici, ja siga quan és requerida); així mateix, va expressar la dificultat que implicava articular una solució per al problema.

En este sentit, Cholbi informa el consistori que, d’acord amb la Llei 7/1996, d’ordenació del comerç al detall, és competència de l’ajuntament determinar la zona d’emplaçament per a exercir la venda ambulant i autoritzar l’exercici d’esta activitat, que serà duta a terme per qui tinga la consideració de comerciant.

Conseqüentment, el síndic li dirigix dues recomanacions a aquell ajuntament: en la primera, li demana que controle l’exercici de l’activitat de venda ambulant o no sedentària, i que faculte per a exercir-la les persones que tinguen la condició de comerciants, dins de l’espai públic municipal que s’habilite per a fer-ho, i després del procés de selecció autoritzador legalment establit; en la segona, li sol·licita que augmente les actuacions d’ofici de la policia local al passeig, per a prevenir i, si escau, eradicar les activitats de venda ambulant no autoritzades.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del síndic.

Notícies relacionades