Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga el sistema de protecció a menors de 0 a 6 anys a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga el sistema de protecció a menors de 0 a 6 anys a la Comunitat Valenciana

05-03-2012
El Síndic investiga el sistema de protecció a menors de 0 a 6 anys a la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, està elaborant un informe especial per examinar l’actual atenció que reben els menors de 0 a 6 anys en el sistema de protecció a la infància de la Comunitat Valenciana.

La protecció a la infància és un tema d’especial preocupació per al Síndic; així ho demostren els informes especials i les queixes d’ofici que, en els últims anys, han sigut elaborats al voltant d’esta qüestió. En concret, esta institució es mostra especialment sensibilitzada amb la protecció a la infància més vulnerable, entre la qual es troben els menors amb edats compreses entre els 0 i 6 anys. La seua vulnerabilitat està motivada tant per la incapacitat de protecció autònoma (física, psicològica i afectiva), com per l’especial importància que per al seu desenvolupament integral tindrà el fet de veure’s sotmesos a circumstàncies familiars i socials de desatenció extrema.

Esta setmana, l’adjunt segon del Síndic, Carlos Morenilla, ha mantingut una reunió amb una comissió d’experts formada per: tècnics de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, tècnics dels Servicis Especialitzats d’Atenció a Família i Infància (SEAFIS), directors de centres de menors, representants d’entitats de promoció i assistència tècnica d’acolliment i especialistes universitaris. En la reunió s’han tractat les diverses maneres d’intervenció en els casos de menors en situació de risc. Segons Morenilla, hi ha consens quant al fet que la primera opció sempre ha de ser potenciar i fomentar els programes d’intervenció familiar per a evitar la separació del menor del seu nucli familiar, sempre que això responga al superior interés del menor.

Així mateix, Morenilla manté que, quan no és possible la permanència del menor amb els seus progenitors, la mesura més favorable és l’acolliment familiar en qualsevol de les seues modalitats (temporal, permanent, preadoptiu), i evitar en qualsevol cas la transitorietat i la inestabilitat de la mesura.

En la mateixa línia d’actuació que esta institució defensa des de fa anys, l’informe fa especial referència a les possibilitats reals de potenciar l’acolliment familiar en el cas d’aquells menors que es troben ingressats en centres d’acolliment. No obstant això, Morenilla reconeix que en alguns casos resulta molt difícil adoptar una altra mesura, ja siga per les característiques dels menors (malalties, discapacitats, etc.), ja siga per les característiques de les famílies o per causes atribuïbles a la disponibilitat de les famílies d’acollida, per la qual cosa cal mantenir recursos d’internament per a l’atenció a menors de 0-6 anys amb especial dificultat d’acolliment familiar.

Actualment, el síndic està analitzant la informació remesa per la Conselleria de Justícia i Benestar Social, respecte del nombre de menors de 0 a 6 anys acollits en famílies (i la modalitat de l’acolliment) i el nombre d’acolliments residencials, i en ambdós casos s’informa de la situació legal dels menors (desemparament/guarda).

Les recomanacions que el Síndic faça en este informe tindran en compte el contingut de l’Avantprojecte de llei d’actualització de la legislació sobre protecció a la infància, que es basa en les recomanacions realitzades per la Comissió especial del Senat d’estudi de la problemàtica d’adopció nacional i altres temes afins.

Els resultats d’esta investigació es faran públics pròximament en un informe especial que el Síndic presentarà en les Corts Valencianes i es podrà descarregar en la seua pàgina web www.elsindic.com.

Notícies relacionades