Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga la construcció d’un tanatori en el recinte d’un calvari 

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga la construcció d’un tanatori en el recinte d’un calvari 

23-01-2015
El Síndic investiga la construcció d’un tanatori en el recinte d’un calvari 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitat una queixa presentada en esta institució davant de la imminent construcció d’un tanatori en el recinte d’un calvari considerat bé de rellevància local.

En relació amb esta queixa, l’Ajuntament de Traiguera va informar el Síndic que, al maig del 2014, l’arquitecte municipal va emetre un informe de compatibilitat urbanística, ja que considerava que la construcció d’un nou tanatori era una obra de manteniment i/o renovació d’elements de relativa incidència en el bé de rellevància local. Sobre la base d’este informe, la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport va autoritzar el projecte bàsic del tanatori municipal.

Per la seua banda, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va comunicar al defensor que el referit calvari (del segle XVIII) permet albergar un tanatori sense que afecte els elements constructius del bé ni impedisca el seu ús cultural. De la mateixa manera, també el va advertir que, en la reunió que va tindre lloc al setembre del 2014, el bisbe de Tortosa, com a propietari del bé, va manifestar la voluntat de traslladar a l’alcalde de Traiguera tres condicions abans de donar el seu permís per a la construcció del nou tanatori en el recinte del calvari: que el projecte del tanatori comptara amb el consens i l’aprovació de tots els grups polítics; que es redactara un nou conveni que recollira la realitat del projecte presentat (ja que, segons el seu parer, l’anterior no s’ajustava a la realitat de l’obra que es vol escometre); i que el projecte comptara amb l’autorització patrimonial de la Direcció General de Cultura.

En la resolució del Síndic, Cholbi recorda a l’Ajuntament que el patrimoni cultural valencià és uns dels principals senyals d’identitat del poble valencià i el testimoni de la seua contribució a la cultura universal. Per això, els béns que l’integren constituïxen un llegat patrimonial d’incalculable valor, la conservació i l’enriquiment del qual correspon a tots els valencians i valencianes, i especialment a les institucions i els poders públics que els representen. A la qual cosa afegix que, en el cas que ens ocupa, la Conselleria (…) ha informat sobre les condicions imposades pel propietari de l’immoble, alguna de les quals no es complixen.

Per tot això, el Síndic ha recomanat a l’Ajuntament de Traiguera que no s’inicien les obres fins que es complisquen les tres condicions plantejades pel propietari del bé de rellevància local, segons es desprén de l’informe emés per la Conselleria d’Educació Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Notícies relacionades