Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga la instal·lació de la incineradora de residus prevista a l’Alcora

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga la instal·lació de la incineradora de residus prevista a l’Alcora

13-09-2011
El Síndic investiga la instal·lació de la incineradora de residus prevista a l’Alcora

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha admés a tràmit la queixa presentada per l’associació Plataforma Ciutadana No a la Contaminació i nombroses persones més, en la qual expressen l’enorme rebuig social existent quant a l’atorgament, per part de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, d’una autorització ambiental integrada per al funcionament d’una planta d’incineració de residus tòxics i perillosos a l’Alcora (Castelló).

Els veïns indiquen que el mateix Ajuntament de l’Alcora ha interposat un recurs d’alçada contra la referida autorització ambiental integrada per demanar-ne l’anul·lació.

Davant la important alarma social generada al voltant de l’autorització concedida a esta instal·lació, i a fi de preservar els drets constitucionals i estatutaris dels ciutadans a la inviolabilitat del domicili, protecció de la salut, un medi ambient adequat, segur i sa, i un habitatge digne, el Síndic de Greuges ha demanat avui un informe a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i a l’Ajuntament de l’Alcora.

L’objectiu de la petició d’informe dirigida a ambdues administracions públiques és recopilar informació i conéixer de primera mà els antecedents i termes concrets de l’autorització ambiental integrada concedida, com també la resolució motivada que es dicte com a contestació al recurs d’alçada interposat contra aquella.

Convé tenir present que l’autorització ambiental integrada aspira a refondre, en una sola, totes les autoritzacions de caràcter ambiental necessàries per a posar en funcionament les instal·lacions industrials, a fi de garantir una visió global i integrada de totes les facetes de la contaminació procedent d’aquelles.

Notícies relacionades