Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic investiga la situació de les residències d’atenció a persones majors

Actualitat del Síndic

El síndic investiga la situació de les residències d’atenció a persones majors

02-01-2012
El síndic investiga la situació de les residències d’atenció a persones majors

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici per conéixer de primera mà com està afectant la demora en el pagament a les residències de tercera edat de la província d’Alacant, tant en l’atenció a les persones majors com en el personal que hi presta els servicis. Així mateix, el síndic ha anunciat que en les pròximes setmanes s’ampliarà l’estudi a les províncies de València i Castelló.

Des que Cholbi va arribar a esta institució, ha demostrat una especial preocupació per l’atenció que reben les persones majors a la nostra comunitat. De fet, durant el 2011, el Síndic ha tramitat un important nombre de queixes relacionades amb l’atenció a este col·lectiu, especialment vulnerable, i en concret en allò referit a la valoració i l’assignació de recursos com a possibles persones dependents.

L’atenció residencial a les persones majors, tant a aquelles que han estat valorades amb un grau i nivell de dependència que determina que la residència és el millor recurs per a atendre les seues necessitats, com a aquelles que no han estat valorades com a persones dependents residents en estos centres, és un tema d’especial interés i màxima rellevància per al defensor del poble d’esta comunitat.

Per tot això, el síndic s’ha dirigit a la Conselleria de Justícia i Benestar Social per demanar-li, entre altres documents, els següents: una relació de les residències d’atenció a persones majors i una altra relació de les residències d’atenció a persones majors autoritzades per a l’atenció a persones dependents a qui s’haja assignat la prestació vinculada al servici residencial a la província d’Alacant. En ambdós casos, els informes han d’indicar, sobre cada centre, el següent: el nombre de places, la seua modalitat, la titularitat, el tipus de finançament, com també la data de l’últim pagament fet a cadascun i el període al qual correspon el pagament referit.

Notícies relacionades