Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga l’ordenança de mendicitat i prostitució de l’Ajuntament d’Alacant

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga l’ordenança de mendicitat i prostitució de l’Ajuntament d’Alacant

21-12-2010
El Síndic investiga l’ordenança de mendicitat i prostitució de l’Ajuntament d’Alacant

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha obert una queixa d’ofici per a investigar i saber si l’ordenança de mendicitat i prostitució en espais públics vulnera els drets fonamentals de dos col·lectius que són especialment vulnerables. El síndic, José Cholbi, considera que, com a alt comissionat de les Corts Valencianes, està obligat a vetlar per la defensa dels drets i de les llibertats reconeguts en la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia, per la qual cosa supervisarà l’actuació de l’Administració Pública Valenciana.

L’Ajuntament d’Alacant té previst aprovar definitivament, el pròxim dia 22 del present mes, l’ordenança municipal de mendicitat i prostitució en espais públics. Atés que l’ordenança en qüestió va dirigida a determinats col·lectius que es troben en una situació de vulnerabilitat especial, com són les persones en situació de mendicitat i les dones que exercixen la prostitució, el síndic ha requerit l’Ajuntament d’Alacant perquè, amb caràcter urgent, li remeta l’ordenança esmentada a fi de conéixer-la i investigar-la.

Notícies relacionades