Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic lliura l’Informe anual al president de les Corts Valencianes

Actualitat del Síndic

El síndic lliura l’Informe anual al president de les Corts Valencianes

01-06-2016
El síndic lliura l’Informe anual al president de les Corts Valencianes

El síndic de greuges dela Comunitat Valenciana, José Cholbi, acompanyat pels dos adjunts Ángel Luna i Carlos Morenilla, ha lliurat avui al president de les Corts, Enric Morera, l’Informe anual d’esta institució corresponent a l’any 2015. El document constituïx un resum de l’activitat exercida pel Síndic de Greuges durant este exercici. A continuació facilitem les dades més significatives a l’hora de reflectir el treball desenvolupat.

Principals dades de l’informe 2015

Nombre de queixes i consultes dirigides al Síndic de Greuges en 2015

Les actuacions realitzades per esta institució en 2015 fan un total de 28.193, i com a tals cal entendre les queixes presentades per la ciutadania, les queixes d’ofici obertes pel Síndic i les consultes rebudes per l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Si desgranem esta xifra total, podem veure que 13.572 corresponen a les noves queixes presentades per la ciutadania, 32 són les queixes que el Síndic ha obert d’ofici i 14.589 les consultes rebudes per l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. A este còmput general del volum de treball caldria sumar aquelles queixes que estaven en tramitació durant l’any passat.

  Nre. %
Queixes presentades per la ciutadania 13.572 48.14%
Queixes iniciades d’ofici 32 0.11%
Consultes rebudes per l’Oficina d’Atenció Ciutadana 14.589 51.75%
Total 28.193 100.00%

Matèries sobre les quals versen les queixes tramitades durant l’any 2015

 

Matèria Total %
Servicis socials 3.190 23.45%
Urbanisme 2.635 19.37%
Educació 2.282 16.77%
Patrimoni cultural valencià 1.544 11.35%
Ocupació pública 1.099 8.08%
Atenció a la dependència 630 4.63%
Medi ambient 615 4.52%
Servicis públics locals 501 3.68%
Habitatge 207 1.52%
Queixes competència d’altres defensors 175 1.29%
Menors 129 0.95%
Sanitat 112 0.82%
Règim jurídic 87 0.64%
Hisenda 80 0.59%
Conflictes juridicoprivats 74 0.54%
Indústria 42 0.31%
Trànsit 40 0.29%
Ocupació 31 0.23%
Drets lingüístics 21 0.15%
Col·legis professionals i administració corporativa 17 0.12%
Justícia 17 0.12%
Assumptes sub-iudice o amb resolució judicial 16 0.12%
 Béns 15 0.11%
Drets de gènere i igualtat  13 0.10%
Comerç i consum  9 0.07%
Transports  7 0.05%
Obres públiques  7 0.05%
Agricultura  5 0.04%
Exercici d’activitats econòmiques  4 0.03%
Total    100.00%

 

Nombre de resolucions dictades en 2015 i grau d’acceptació

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dirigit un total de 15.106 resolucions a les administracions locals i autonòmiques valencianes durant l’any 2015. Volem destacar l’elevat grau d’acceptació de les nostres resolucions (recomanacions, suggeriments i recordatoris de deures legals), ja que, d’un total de 9.519 resolucions contestades en el moment de redactar el present Informe anual, se n’han acceptat  8.080, una xifra que implica un grau d’acceptació del 84.88 %.

Recomanacions i suggeriments

Nre.

%

Recomanacions i suggeriments contestats

9.519

63,01%

Recomanacions i suggeriments pendents

5.587

36,99%

Total recomanacions i suggeriments

15.106

100,00%

 

Recomanacions i suggeriments contestats

Nre.

%

Recomanacions i suggeriments acceptats

8.080

84,88%

Recomanacions i suggeriments no acceptats

1.439

15,12%

Total

9.519

100,00%

No obstant això, sovint la realitat demostra que, per a l’Administració, el fet d’acceptar una resolució no implica que la complisca. És per això que continuem amb l’esforç de fer un seguiment exhaustiu de les queixes a fi de comprovar l’efectiu i real compliment de les nostres recomanacions. Convé aclarir que no totes les resolucions dictades en 2015 apareixen en el present Informe, però sí que estan publicades en la pàgina web de la institució (www.elsindic.com), en l’apartat “Suggeriments i recomanacions”.

Administracions que no han acceptat les resolucions del Síndic

Les respostes en què no s’han acceptat les resolucions de l’any 2015 provenen de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, respecte de la Llei de la dependència, i dels ajuntaments següents: Alzira, Orihuela i Quatretondeta.

Estes administracions no són considerades hostils, ja que el fet de no acceptar una recomanació del Síndic i exposar els motius o les raons que consideren per a discrepar de la recomanació no constituïx un motiu suficient per a declarar-les hostils. De fet, estes administracions sí que han acceptat les nostres recomanacions en molts altres expedients de queixa. 

Altres indicadors d’interés

Sobre la procedència geogràfica de les queixes:

Nre. de queixes        %

Província d’Alacant

7.431        55,03%

Província de València

4.993       36,98%

Província de Castelló

1.079         7,99%

Total Comunitat Valenciana

13.503         100,00%

  • Sobre el grau d’eficàcia del Síndic

D’un total de 12.674 queixes tancades durant l’any 2015, en 9.625 queixes s’ha solucionat el problema denunciat d’una manera favorable per al ciutadà o la ciutadana, una xifra que representa el 75,94%. 

  • Creació de l’Observatori del Menor i l’Observatori de la Vulnerabilitat

En el 2015 la nostra acció ha estat enriquida amb la creació de l’Observatori del Menor i l’Observatori de la Vulnerabilitat, des dels quals, en col·laboració amb nombroses entitats, associacions i persones expertes, avancem en la fiscalització de procediments de l’Administració, i es contribuirà a la formulació de noves recomanacions que permeten millorar la situació de menors i persones instal·lades en la vulnerabilitat. Des d’estos observatoris es treballa en grups de treball que aborden qüestions específiques com ara la tutela de menors de protecció, l’assetjament escolar i la violència en les aules o la revisió de la gestió de la renda garantida de ciutadania, i les seues conclusions són traslladades a l’administració competent perquè es garantisquen millor els drets de les persones.

  • Auge de les TIC

La nostra pàgina web (www.elsindic.com), juntament amb la seu electrònica del Síndic (https://seu.elsindic.com), a més de ser una de les vies de presentació de queixes més utilitzada, manté el nombre de visites, fet que indica que està donant un servici eficaç i eficient a la ciutadania, i que té una gran acollida.

El nombre total de pàgines visitades en la nostra web ha sigut de 293.608 durant l’any2015. A més, enguany s’han dut a terme 105.359 tràmits electrònics (consultes a expedients de queixa en línia; enviaments de claus; enviaments de documents relatius a expedients de queixa, tant a l’Administració com a la ciutadania). Esta nova manera de treballar i relacionar-nos amb la ciutadania i l’Administració està comportant un important estalvi energètic i mediambiental, i així complim un dels nostres objectius, que és assolir una administració ecològica a través de la utilització de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació).

Notícies relacionades