Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic mostra la seua preocupació per la nova Llei de taxes judicials

Actualitat del Síndic

El Síndic mostra la seua preocupació per la nova Llei de taxes judicials

27-11-2012
El Síndic mostra la seua preocupació per la nova Llei de taxes judicials

 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut una queixa de l’Agrupació de Joves Advocats d’Alacant, en la qual mostren el seu rebuig per la recent aprovació de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia.

En este sentit, Cholbi ha donat trasllat a la defensora del Poble, Soledad Becerril, de la queixa de l’Agrupació de Joves Advocats d’Alacant, ja que ella té competències per a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat. Este col·lectiu considera que la imposició d’estes noves taxes dificulta a l’excés l’exercici del dret a exercir la justícia. Segons afirmen en el seu escrit de queixa, sota cap pretext es pot pretendre descongestionar els jutjats a costa de la indefensió massiva i irreversible dels ciutadans. 

Entre altres aspectes d’esta normativa, Cholbi incidix en l’efecte dissuassiu de la nova llei, ja que són moltes les persones que no complixen amb els requisits per a tindre dret a la justícia gratuïta i que, tanmateix, ateses les dificultats de pagar unes taxes elevades, no podran acudir a la justícia per a exercir els seus drets o defensar els seus interessos legítims.

En alguns casos, l’import de la taxa és més elevat que la quantitat del que es discutix en el procediment –multes de trànsit, liquidacions tributàries d’escassa quantitat, etc.–, fet que provocarà que molts assumptes de quantitat econòmica escassa no es puguen plantejar davant de la justícia perquè resultarà antieconòmic.

Així mateix, el síndic també ha ressaltat els elevats imports que preveu esta norma i que no distingixen entre la distinta capacitat econòmica de les persones que acudixen a la justícia. D’ara endavant, tot el món haurà de pagar les mateixes quantitats, independentment del seu nivell d’ingressos, ha conclòs José Cholbi. 

 

Notícies relacionades