Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic proposa canvis normatius per a millorar la protecció del comprador d’habitatge protegit

Actualitat del Síndic

El Síndic proposa canvis normatius per a millorar la protecció del comprador d’habitatge protegit

26-10-2015
El Síndic proposa canvis normatius per a millorar la protecció del comprador d’habitatge protegit

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a demanar que considere la possibilitat d’incloure canvis normatius que regulen les clàusules indemnitzatòries en els contractes de compravenda. Així, en aquells casos en què el contracte es resolga per alguna de les causes següents: no-conformitat de l’entitat financera amb la subrogació del préstec hipotecari; no-concessió del que s’ha sol·licitat; o causes sobrevingudes derivades de la precarietat laboral del comprador, recomana que es tornen totes les quantitats lliurades a compte, especialment en els casos d’habitatge en règim de protecció.

Esta ha sigut la resposta del Síndic arran de la queixa presentada per un ciutadà que demanava la mediació del defensor valencià davant del seu ajuntament, després de rescindir el contracte d’habitatge de promoció pública. L’afectat manifestava que havia signat un contracte de compravenda d’un habitatge de protecció oficial en règim especial, i havia abonat més de dèsset mil euros en concepte de lliurament a compte i IVA. Posteriorment, i com a conseqüència de la pèrdua del seu lloc de treball, va presentar davant del seu ajuntament un escrit en què comunicava la impossibilitat de dur a terme la compra de la casa i demanava que li tornaren les quantitats que havia pagat, però no havia obtingut una resposta oficial del consistori fins aquell moment.

En esta situació de crisi econòmica que travessa el nostre país, les dificultats per a accedir a una casa i els problemes que se’n deriven, sobretot aquells relacionats amb l’habitatge públic, són especialment palpables en el Síndic de Greuges. Els retards a abonar les ajudes a l’habitatge, la denegació de les pròrrogues de subsidiació de préstecs per a l’adquisició d’habitatges protegits, els desnonaments, l’escassetat de recursos habitacionales públics, etc., són les principals raons per les quals molts ciutadans acudixen a esta institució.

En este cas concret, i atés que la Conselleria ha anunciat la seua voluntat d’aprovar una nova normativa en matèria d’habitatge, el Síndic li ha suggerit que hi incloga una regulació de clàusules indemnitzatòries que, sens dubte, implicaria una millora en la protecció de les persones que compren habitatge públic. A més, el Síndic recorda en la seua resolució que la Comissió Assessora de Clàusules Abusives, que depén del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, ja va informar l’any 2001 a favor d’un contracte de compravenda que recollira estes previsions.

Notícies relacionades