Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic proposa que es reconega l’excel·lència acadèmica a totes i tots els alumnes que complisquen els requisits legals

Actualitat del Síndic

El Síndic proposa que es reconega l’excel·lència acadèmica a totes i tots els alumnes que complisquen els requisits legals

26-07-2016
El Síndic proposa que es reconega l’excel·lència acadèmica a totes i tots els alumnes que complisquen els requisits legals

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha plantejat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la possibilitat de modificar l’Ordre (59/2010, de 2 de juny) per la qual es regixen els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic en Educació Primària per a poder reconéixer este mèrit i esforç a tots i totes les alumnes que reunisquen els requisits legals exigibles per a esta distinció.

Esta petició del Síndic es produïx després de rebre la queixa d’una mare que exposava que la seua filla havia obtingut en totes les assignatures del tercer cicle de Primària la qualificació “excel·lent” i, no obstant això, havia estat exclosa dels Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d’Educació Primària concedits per la Conselleria, perquè el centre havia proposat tres alumnes que, igual com la seua filla, havien obtingut una nota mitjana de deu.

L’exclusió d’esta alumna per a optar als esmentats premis està motivada pel fet que, encara que els guardons no comporten cap import econòmic, cada centre docent només pot proposar-hi un màxim de tres candidatures. Per això, és el professorat del centre qui s’encarrega de triar, entre els i les alumnes que complixen els requisits legals, qui optarà a rebre este premi.

Els i les alumnes premiats reben un diploma d’excel·lència en el rendiment escolar expedit per la Conselleria i així es consigna tant en l’informe d’aprenentatge com en l’expedient acadèmic, però no comporta cap import econòmic. Per tant, la finalitat dels premis extraordinaris no és una altra que reconéixer públicament l’esforç i la dedicació de l’alumnat en esta etapa d’Educació Primària; sens dubte, també constituïxen un estímul per a l’esforç i un al·licient perquè els escolars, després de la seua etapa en Primària, prosseguisquen amb èxit els seus estudis futurs.

Tenint en compte tot això, el Síndic de Greuges considera que no s’hauria de limitar a tres el nombre d’alumnes per centre que poden optar als premis, sinó que s’hauria d’atorgar a cada alumne que complisca els requisits legals establits, és a dir, una nota mitjana de 10, a fi que realment siga un estímul i reconeixement a l’esforç i mèrit d’estos i estes menors.

 

Notícies relacionades