Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic reclama mesures organitzatives i normatives per a fer viable l’aplicacó del dret a les ajudes de la dependència

Actualitat del Síndic

El Síndic reclama mesures organitzatives i normatives per a fer viable l’aplicacó del dret a les ajudes de la dependència

24-10-2016
El Síndic reclama mesures organitzatives i normatives per a fer viable l’aplicacó del dret a les ajudes de la dependència

El Síndic de Greuges va obrir una queixa d’ofici el passat mes d’abril per a conéixer les modificacions que estava duent a terme la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de manera transitòria i fins a la implantació d’un nou model, mitjançant les quals passava a assignar funcions de valoració de les persones en situació de dependència als treballadors socials dels Servicis Municipals d’Atenció a la Dependència (SMAD). Com a punt de partida, la iniciativa s’ha començat a desenvolupar de manera pionera en els ajuntaments de la província d’Alacant i progressivament s’estendrà este encàrrec als ajuntaments de les províncies de València i Castelló.

Una de les dades que aporta la investigació duta a terme per esta institució és que solament un 56,2% de les persones valorades com a dependents reben les prestacions a què tenen dret reconegut, fet que posa en evidència que la demora més significativa en tot este procés es produïx en la resolució PIA, és a dir, en l’assignació de prestacions concretes que comporta, necessàriament, la disponibilitat del pressupost.

El Síndic de Greuges compartix amb la Conselleria l’indiscutible benefici que implica, a causa de la seua proximitat i del coneixement pròxim de les necessitats de la ciutadania, que els servicis socials municipals s’encarreguen de la valoració de les persones que sol·liciten les ajudes de la dependència. No obstant això, les dades oferides pels ajuntaments consultats pel Síndic (tots amb una població superior a 30.000 habitants, en els quals s’acumula el 48% de les sol·licituds pendents de valoració) són desoladores i el nombre de sol·licituds valorades fins a la data d’acord amb estes és insignificant.

Els informes rebuts pels ajuntaments analitzats evidencien els dubtes i les inseguretats jurídiques expressades per alguns d’ells, com també la dificultat per a iniciar els procediments de valoració, en part per la impossibilitat d’accedir a les dades de les aplicacions que la Conselleria utilitza per a la gestió de la dependència. Igualment, els ajuntaments troben a faltar instruccions sobre la manera d’actuar per a desbloquejar la situació i ordenar el procediment de valoració (descentralitzat només en part).

Una altra preocupació que compartixen les entitats locals consultades és que el cost econòmic derivat de les noves tasques excedix l’import de la subvenció de la Conselleria. A més, no amaguen la seua inquietud per l’obligació d’exercir una funció de coordinació que afecta altres municipis de la comarca i per a la qual no hi ha suport legal.  Tot això sense saber si hi haurà continuïtat del procediment a partir de l’1 de gener del 2017.

Per tot el que s’ha exposat i d’acord amb les dades facilitades per totes les parts, el Síndic de Greuges ha formulat una sèrie de recomanacions.

MESURES NORMATIVES I ENCÀRREC DE GESTIÓ

Entre les mesures recomanades, el Síndic urgix a adoptar mesures normatives i organitzatives necessàries perquè es puguen iniciar les funcions de valoració d’acord amb el nou marc de competències previst per la Conselleria. L’assignació de noves competències es va formalitzar mitjançant la resolució de concessió de subvenció anual per al finançament dels servicis socials especialitzats d’atenció a la dependència, i es van ampliar les obligacions que ja s’estaven exercint i es va afegir l’obligació de realitzar la valoració de situació de dependència.

Per això, esta institució creu oportú que esta nova tasca estiga formalitzada en un document d’encàrrec de gestió, en el qual es detalle l’abast, el contingut, les condicions, la durada i el control d’eficiència que es reserva la Conselleria, com també els mitjans personals, materials i econòmics que s’assignen per a això.

CARÀCTER MULTIPROFESSIONAL DELS EQUIPS I ÒRGANS TERRITORIALS DE VALORACIÓ

Així mateix, el defensor valencià insta a garantir el caràcter multiprofessional dels equips de valoració i dels informes d’avaluació que donen lloc als dictàmens tècnics de valoració de dependència.

A manera de suggeriment, el Síndic també planteja a la Conselleria l’aprofundiment del procés de descentralització amb la creació d’òrgans territorials de valoració que permeten una major celeritat en la gestió i proximitat en els processos de presa de decisions.

REVISIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT I AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

El Síndic també reclama la revisió del model de finançament previst en la Llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a fi de fer viable la seua aplicació efectiva.

Finalment, de la informació facilitada al defensor es desprén que estes mesures que, a manera de projecte pilot, han sigut implantades a la província d’Alacant, no tenen mecanismes d’avaluació coneguts, per la qual cosa insta a establir estes avaluacions que permeten jutjar l’experiència iniciada a la província d’Alacant i detectar els punts forts i els de millora per a la seua posterior correcció i implantació en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

 

Consulteu la resolució del Síndic sobre este assumpte

Notícies relacionades