Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic recorda a l’Ajuntament d’Alacant la seua obligació de respondre als requeriments dels ciutadans

Actualitat del Síndic

El Síndic recorda a l’Ajuntament d’Alacant la seua obligació de respondre als requeriments dels ciutadans

10-02-2011
El Síndic recorda a l’Ajuntament d’Alacant la seua obligació de respondre als requeriments dels ciutadans

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha enviat un escrit a l’Ajuntament d’Alacant en el qual li recorda que té l’obligació de respondre als requeriments dels ciutadans sense que puga aplicar, de cap de les maneres, silenci administratiu o rebuig de competències. L’escrit esmentat es justifica en l’acceptació de la queixa presentada pel president d’una comunitat religiosa sobre el fet de no haver rebut resposta municipal a la seua petició d’estudiar la possible modificació d’un article del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat provisionalment per l’Ajuntament d’Alacant al mes de maig de l’any passat.

D’acord amb la queixa presentada davant el Síndic, els representants de la comunitat religiosa van sol·licitar a l’Ajuntament d’Alacant l’estudi d’una possible modificació del PGOU per a poder instal·lar en un solar de la seua propietat un centre de culte religiós. En l’escrit argumenten que l’aprovació provisional del PGOU, en l’apartat específic que els afecta, constituïx una restricció al dret fonamental de llibertat religiosa i per este motiu demanen modificar-ne el títol IV.

L’Ajuntament no ha respost, però, ni a l’escrit ni a la petició, perquè considera que s’ha de recórrer a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, ja que correspon al Consell l’aprovació definitiva del PGOU.

El síndic no qüestiona els arguments de l’Ajuntament d’Alacant, però sí que recorda a l’alcaldessa, Sonia Castedo, que està obligada per llei a respondre a les consultes i els requeriments dels ciutadans.

Notícies relacionades