Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic reivindica les beques de transport escolar per a l’alumnat de Formació Professional Bàsica

Actualitat del Síndic

El Síndic reivindica les beques de transport escolar per a l’alumnat de Formació Professional Bàsica

06-11-2015
El Síndic reivindica les beques de transport escolar per a l’alumnat de Formació Professional Bàsica

El síndic de greuges dela Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que impulse una modificació normativa que permeta incloure-hi expressament l’alumnat que opte per la Formació Professional Bàsica, entre els beneficiaris de les ajudes de transport escolar en els centres que depenen de la Generalitat.

Així respon el defensor del poble valencià a la queixa presentada per la mare d’un alumne de Formació Professional Bàsica que va sol·licitar l’ajuda individual de transport escolar per al curs 2014/15. D’acord amb la mare de l’afectat, tant ella com el mateix IES en què cursava els estudis el seu fill van contactar per telèfon amb la Conselleria d’Educació per a informar-se sobre les condicions exigides per a la concessió d’estes ajudes als alumnes de Formació Professional Bàsica, i ambdós van rebre una resposta favorable a la qüestió plantejada.

Inicialment, la Conselleria va emetre una resolució provisional, en què reconeixia al seu fill l’ajuda sol·licitada i el seu import, i de la qual la promotora de la queixa es va assabentar després de ser publicada en el tauler d’anuncis de l’IES. No obstant això, posteriorment va rebre una telefonada del centre educatiu per a informar-la que la resolució definitiva denegava esta ajuda al seu fill perquè no complia els requisits exigits, però no especificava en cap moment quins eren els requisits que no complia. Quan la mare de l’afectat es va posar en contacte amb l’Àrea de Beques de l’Administració educativa, li van comunicar que els alumnes de Formació Professional Bàsica no estan inclosos en les normes (Ordre 49/2014 i Resolució de 17 de juny de 2014) que establixen els requisits per a poder ser beneficiari d’estes beques.

Efectivament, estes normes no esmenten l’alumnat de Formació Professional Bàsica, i susciten el dubte plantejat per la interessada, ja que estos cicles formatius tenen una durada de dos anys acadèmics i estan destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els seus estudis cap al camp de la formació professional, per la qual cosa, en principi, caldria considerar-los com a part de l’educació obligatòria i gratuïta. 

El defensor del poble valencià també fa constar en la seua resolució que la mateixa Direcció Territorial d’Educació va haver d’elevar consulta a la Direcció Generalde Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació perquè esta indicara, per escrit, com actuar amb els alumnes d’esta opció educativa, però no havia rebut cap instrucció escrita, sinó una instrucció verbal que indicava la inclusió dels alumnes de Formació Professional Bàsica en una ruta de transport col·lectiva sempre que no generara increment de despesa. Tanmateix, totes les ajudes individuals de transport escolar sol·licitades per estos alumnes van ser denegades perquè este grau d’ensenyament no apareixia citat expressament en les normes en qüestió. 

D’acord amb el Síndic, esta institució no pot emparar la inseguretat jurídica creada per la situació descrita, i per això considera convenient que l’Administració educativa revise la legislació aplicable al cas, i que hi incloga com a beneficiaris de les ajudes regulades l’alumnat de Formació Professional Bàsica.

 

Consulteu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre esta qüestió.

Notícies relacionades