Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix a prioritzar la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en les polítiques socials 

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix a prioritzar la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en les polítiques socials 

14-02-2017
El Síndic urgeix a prioritzar la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en les polítiques socials 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha publicat un informe amb el títol El paper dels servicis socials generals en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social als municipis valencians durant la crisi. El document, elaborat en un context espaciotemporal circumscrit a la Comunitat Valenciana en el període 2014-2015, descriu les dificultats que han trobat els servicis socials municipals i les ONG a l’hora d’afrontar les situacions de pobresa i d’exclusió social en els anys més durs de la crisi socioeconòmica. Es tracta, doncs, d’un punt de partida per a valorar i adequar les actuals i futures polítiques socials en la seua doble comesa de prevenció i atenció.

Entre les conclusions que es desprenen de l’informe destaca la insuficiència de recursos disponibles per a atendre l’allau de situacions d’emergència social plantejades durant aquests anys, l’excessiva burocràcia i demora a l’hora d’accedir a les prestacions, com també l’aparició d’un nou perfil de persones usuàries que fins llavors no havien acudit als servicis socials i que plantegen noves situacions de pobresa relacionades amb la falta d’ocupació i l’exhauriment dels escassos subsidis i prestacions com a conseqüència de l’impacte prolongat de la falta de treball. 

De la informació obtinguda dels qüestionaris emplenats pels professionals dels servicis socials municipals de les tres províncies valencianes, el defensor conclou que els servicis socials municipals disposaven de programes d’intervenció dissenyats per a atendre una situació de pobresa prèvia a la demolidora crisi econòmica que va arrancar en 2008. Eren programes dirigits a col·lectius en situació de pobresa molt diferents dels nous perfils sorgits durant la crisi, com són les famílies de classe mitjana empobrides pel context economicofinancer, persones plenament normalitzades que gaudien d’una qualitat de vida acceptable i que finançaven amb els seus impostos els mateixos servicis socials a què ara acudeixen; també hi sorgeixen famílies treballadores però amb baixos ingressos que troben serioses limitacions per a cobrir despeses de primera necessitat.

L’informe del Síndic dedica una atenció especial als col·lectius més vulnerables durant aquesta greu crisi: els menors, els immigrants, les persones amb discapacitat i en situació de dependència. S’hi descriuen els problemes dels menors per a mantindre les activitats educatives més elementals i tindre cobertes les seues necessitats més bàsiques, l’augment de casos d’abandó parental, problemes d’inadaptació, dificultats per a poder seguir amb el tractament de malalties cròniques o greus a causa de la manca de recursos per a adquirir medicaments o fins i tot poder accedir a l’atenció sanitària especialitzada.

El desbordament dels servicis socials ha obligat sovint que aquestes famílies hagen d’iniciar un dolorós i desesperat pelegrinatge per organitzacions socials de qualsevol tipus per a donar cobertura a les necessitats més bàsiques i elementals, com ara quemenjar, bolquers o medicines per a menors i persones majors.

En aquest sentit, l’informe del Síndic destaca la important labor de les ONG a l’hora de proporcionar atenció, ajuda i suport a les famílies en situacions de risc d’exclusió social. Aquestes organitzacions no governamentals, associacions, fundacions com ara el Banc d’Aliments, Creu Roja, Càritas, Save the Children, Unicef o la Fundació CEPAIM han exercit un paper fonamental a l’hora d’amortir i alleujar situacions de necessitat i patiment en un panorama tan devastador com el que s’ha generat durant els anys més complicats de la crisi.

No obstant això, el Síndic considera preocupant la derivació envers aquestes organitzacions socials per a atendre les necessitats més elementals de les persones més dèbils i desvalgudes. Així, recorda que la ciutadania té dret a les prestacions socials reconegudes per llei, un dret subjectiu que no es pot eludir ni substituir per un concepte de beneficiencia i fins i tot de neocaritat.

L’informe del defensor del poble valencià conclou amb una bateria de trenta-una propostes i recomanacions dirigides a l’Administració, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament d’un model de servicis socials en què els drets socials es consoliden com a drets subjectius i en el qual aparega clarament definida, tant la responsabilitat pública, com els mecanismes de participació de tots els actors del sistema.

Consulteu el contingut íntegre de l’informe del Síndic sobre pobresa i exclusió social.

.

 

 

 

Notícies relacionades