Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgix a acabar amb la pudor i insalubritat de l’abocador del Campello

Actualitat del Síndic

El Síndic urgix a acabar amb la pudor i insalubritat de l’abocador del Campello

19-10-2016
El Síndic urgix a acabar amb la pudor i insalubritat de l’abocador del Campello

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit  a les tres administracions afectades (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Consorci de Residus de la Marina i Ajuntament del Campello) per a instar-les a adoptar mesures “realment eficaces per a eliminar les fortes olors que estan afectant greument la salut dels veïns durant molts anys”.

Esta és la segona vegada que el defensor del poble valencià empara les denúncies dels veïns de la Coveta i Venta Lanuza, i demana a l’Administració que actue amb fermesa per a acabar amb les greus molèsties que estan suportant des de fa molts anys per culpa de l’intensa pudor provinent de la planta de residus de les Canyades al municipi del Campello.

I és que, tot i les accions empreses fins a hores d’ara per part de les administracions públiques implicades, la greu contaminació odorífera no ha desaparegut i les persones afectades continuen suportant injustament este problema ambiental que ha arribat a danyar seriosament la seua salut en molts casos. A més, el defensor del poble valencià puntualitza que les primeres  queixes van arribar a esta institució ja fa més de 7 anys (en l’any 2009) i que “la nostra recomanació emesa a l’abril de 2011 no s’ha complit de forma efectiva”. 

Per tot això, el síndic també considera raonable i oportú que l’Administració complisca i execute amb rapidesa les propostes de millora plantejades per les persones afectades, referides a les qüestions següents: el compliment dels acords plenaris del mes de febrer i novembre de 2015; la dotació de mitjans materials i personals a la Unitat de Medi Ambient de la Policia Local del Campello perquè duga a terme labors de vigilància i prevenció suficients a fi d’evitar que les males olors persistisquen; el control de camions que accedixen a la planta de fem; l’estudi químic de substàncies i components; i la compra d’un olfactòmetre de camp per a poder efectuar els mesuraments i controls a fi de presentar les corresponents denúncies en cas de no complir amb la normativa vigent.

 

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del síndic sobre este assumpte

Notícies relacionades