Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgix a eliminar els sorollos provocats per la bugaderia de l’antic Hospital La Fe

Actualitat del Síndic

El Síndic urgix a eliminar els sorollos provocats per la bugaderia de l’antic Hospital La Fe

10-08-2016
El Síndic urgix a eliminar els sorollos provocats per la bugaderia de l’antic Hospital La Fe

 

Al mes de juliol es va complir un any des que, tant la Conselleria de Sanitat Universal, com l’Ajuntament de Valencia van acceptar la recomanació del Síndic i es van comprometre a adoptar totes les mesures necessàries per a eliminar el greu problema de sorolls generat per les instal·lacions de la bugaderia de l’antic hospital La Fe de Valencia i que injustament suporten els veïns, dia i nit, durant quasi tres dècades.

En la seua resposta, l’Ajuntament de Valencia va informar el Síndic de les diverses visites d’inspecció amb els respectius mesuraments sonomètrics que van donar com a resultat que efectivament els nivells de soroll excedien els límits màxims legals tant en l’horari diürn com en el nocturn. Alguna d’estes personacions de la Policia Local es van dur a terme en horari nocturn (a la 1.25 de la matinada) i hi van comprovar que el llavador es trobava en funcionament i emetia un fort soroll que “era clarament perceptible des de la via pública”.

Per la seua banda, l’Administració sanitària, conscient del problema real de sorolls, sobretot en horari nocturn, va comunicar al Síndic les últimes mesures adoptades respecte d’això i les condicions imposades a l’empresa adjudicatària que exercix l’activitat de la bugaderia, que obliga a finalitzar la jornada a les 22.00 h per a complir les ordenances municipals sobre contaminació acústica.

Uns mesos més tard, al desembre de 2015, esta institució va intervenir en l’assumpte després de comunicar a l’autor de la queixa que no s’havien esmenat les deficiències i que els forts sorolls i molèsties continuaven tots els dies de la setmana (dia i nit) llevat del dissabte a la nit, i insistien en el fet que era justament en arribar les hores de la matinada quan estos sorolls es feien “insuportables”. L’afectat va confessar al Síndic que tot este problema li estava provocant episodis d’estrés que li impedien agafar el son adequadament i que la seua dona “es troba afectada psicològicament per esta situació, perquè és francament insofrible aguantar dia rere dia, després de 30 anys, una càrrega ambiental de decibels incompatible amb el descans i una convivència normal”.

Respecte dels problemes de soroll, des del Síndic no ens cansem de repetir que, tal com han declarat els tribunals de justícia, la contaminació acústica per damunt dels límits legals incidix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, com també sobre els drets constitucionals a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i a un habitatge digne. I és per això que resulta totalment ineludible la seua ferma protecció per part dels poders públics.

Amb l’objecte d’evitar i minimitzar les molèsties acústiques causades injustament a la ciutadania, la legislació vigent habilita l’Administració local i autonòmica perquè adopten mesures correctores que poden anar des de la sanció administrativa , l’ordre de clausura o el tancament del local, fins a la suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora fins al moment en què es corregisquen les deficiències existents.

Per tot això, el defensor valencià s’ha tornat a dirigir a les dues administracions afectades per a urgir-los a extremar al màxim els seus esforços per a eliminar les greus, reiterades i constants molèsties acústiques que suporta injustament la persona que va presentar la queixa i la seua família.

Notícies relacionades