Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgix a regular l’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a Benicarló

Actualitat del Síndic

El Síndic urgix a regular l’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a Benicarló

04-07-2016
El Síndic urgix a regular l’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a Benicarló

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha tornat a dirigir a l’Ajuntament de Benicarló per segona vegada perquè aprove una ordenança municipal que regule les places d’estacionament per a les persones amb discapacitat en el seu municipi, en què incloga els criteris per a atorgar places d’aparcament personalitzades i, així, garantisca el dret d’estos veïns a ser atesos en condicions d’igualtat i objectivitat.

El defensor del poble valencià va reprendre este assumpte després de rebre un escrit del ciutadà que originàriament va presentar una queixa a començament del 2015. En l’escrit comunicava que l’Ajuntament, no sols no havia complit el compromís adquirit amb el Síndic al setembre de 2015 d’aprovar la norma esmentada, sinó que a més havia suprimit dues places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda després d’autoritzar la terrassa d’un bar a la zona.

Esta institució és especialment sensible amb els problemes de discriminació i els col·lectius més vulnerables, entre els quals es troben les persones amb discapacitat. El simple estudi de la normativa que sobre estes persones ha sorgit a l’empara de la Constitució posa de manifest l’obligació ineludible dels poders públics de perseguir i garantir la millora de la qualitat de vida d’este grup heterogeni de persones. Un col·lectiu que, en major o menor mesura, necessita garanties suplementàries per a viure amb plenitud de drets o participar en igualtat de condicions en la vida econòmica, social i cultural. Les persones amb discapacitat han de poder portar una vida normal, com també accedir als mateixos llocs, àmbits, béns i servicis que estan a disposició de qualsevol altra persona.

En este cas concret, el Síndic considera que ha transcorregut un temps més que suficient des que l’Ajuntament de Benicarló es va comprometre, al setembre de 2015, a adaptar i millorar l’ordenança existent,  i per això insta la corporació a aprovar la norma esmentada sense més dilació.

Igualment, el defensor valencià entén que l’eliminació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda implica un retrocés en les polítiques d’inclusió d’este col·lectiu, per la qual cosa insta el consistori a fixar dues noves places d’estes característiques, llevat que s’acredite que les cinc existents eren excessives.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

Notícies relacionades