Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Els defensors autonòmics urgeixen a buscar solucions davant la greu crisi humanitària que afecta els refugiats a Europa

Actualitat del Síndic

Els defensors autonòmics urgeixen a buscar solucions davant la greu crisi humanitària que afecta els refugiats a Europa

02-02-2017
Els defensors autonòmics urgeixen a buscar solucions davant la greu crisi humanitària que afecta els refugiats a Europa

L’adjunt primer del Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha mantingut hui una trobada a Vitoria-Gasteiz amb representants d’altres huit defensories del poble per a fer públic un manifest en què, de forma unànime, mostren la seua consternació davant de la gravíssima crisi humanitària que afecta els sol·licitants d’asil i refugi a Europa mentre es tramiten amb comptagotes els procediments d’acollida en els estats membres de la Unió Europea (UE).

Tot fent-se ressò de la reivindicació de les organitzacions socials i de part important de la població civil de les seues respectives comunitats autònomes, els defensors apel·len a les institucions implicades en la gestió d’aquesta crisi perquè s’arbitren, sense dilació, mesures destinades a protegir eficaçment la vida, la integritat, els drets i la dignitat de centenars de milers d’homes, dones i xiquets obligats a fugir dels seus països d’origen, immersos en conflictes devastadors i que són mereixedors de protecció internacional.

Així mateix, lamenten l’escàs compliment dels compromisos relatius a la reubicació i reinstal·lació de persones refugiades per part dels estats membres de la UE i en particular per Espanya, fet que ha impedit que les comunitats autònomes hagen pogut complir fins a hores d’ara les seues funcions en l’acollida de les persones sol·licitants de refugi.

Consideren, a més, que l’excepcionalitat, la urgència i la gravetat de la crisi humanitària fan necessari superar l’actual sistema d’acollida, lent i ineficaç, i afavorir mecanismes de coordinació territorial entre l’Administració central i les de les comunitats autònomes, que possibiliten una gestió capaç de donar resposta a la magnitud del problema.

Per als defensors és indispensable avaluar els motius pels quals no s’ha pogut oferir acollida fins ara als sol·licitants de refugi i protecció subsidiària humanitària a Europa, i criden a dissenyar altres estratègies extraordinàries per a fer front al cataclisme humanitari a què s’està enfrontant Europa.

La declaració ha estat consensuada i aprovada pels següents: el defensor del pueblo de Andalucía, el síndic de greuges de Catalunya, la valedora do pobo de Galicia, el diputado del común de Canarias, el ararteko, el justicia de Aragón, el síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, el procurador del común de Castilla y León i l’ararteko de Navarra.

 

 

Notícies relacionades