Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Els defensors del poble reclamen més polítiques de suport a les famílies

Actualitat del Síndic

Els defensors del poble reclamen més polítiques de suport a les famílies

11-09-2014
Els defensors del poble reclamen més polítiques de suport a les famílies

Els defensors del poble d’Espanya han presentat les conclusions amb què han culminat les XXIX Jornades de Coordinació, que s’han dut a terme esta setmana a Vitòria i han versat sobre les necessitats i els reptes de les famílies en l’actual entorn socioeconòmic i la resposta dels poders públics. 

En la declaració conjunta, la defensora del poble, Soledad Becerril, i els nou defensors autonòmics  han destacat el paper irreemplaçable de la família, en les seues diverses morfologies, com a “seu d’afectes i relacions primàries” i principal agent socialitzador que contribuïx de manera determinant al desenvolupament individual i a la construcció de la comunitat. Així mateix, han recordat que tant la Constitució espanyola, com els estatuts d’autonomia i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea insten els poders públics a garantir la protecció social, econòmica i jurídica de la família. 

Este document reivindica la implantació a tot Espanya d’una prestació econòmica a les famílies en risc o situació de severa exclusió social, que cobrisca les necessitats associades a una vida digna i estiga lligada a la inserció sociolaboral. 

En relació amb la conciliació de la vida laboral i familiar, els defensors insten a continuar aprovant subsidis directes o indirectes a la contractació, incentius a la reincorporació al mercat laboral, com també canvis normatius que afavorisquen la incorporació de la dona al mercat laboral i la participació activa dels homes en les responsabilitats familiars. Així mateix, insten a impulsar una oferta suficient de servicis que faciliten la conciliació i a revisar els horaris de treball i oci per a millorar la seua racionalització. 

També incidixen sobre la necessitat de trobar un reconeixement i respecte adequats a tots els tipus de famílies existents a través de la tipificació legal, en els documents oficials, o en el currículum i discurs dels centres educatius. En este sentit, reclamen mesures efectives per a garantir el dret d’igualtat i a la no-discriminació als tipus de famílies en què concorre alguna circumstància que puga generar vulnerabilitat o desprotecció. 

En les conclusions es fa una especial menció de les famílies amb menors en situació de vulnerabilitat o risc, i també el reconeixement de víctimes amb identitat pròpia als menors exposats a la violència de gènere. 

Vegeu el contingut íntegre de la Declaració de les defensories del poble

 

Notícies relacionades