Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Ens interessem per l’atenció a la diversitat en els instituts d’educació secundària

Actualitat del Síndic

Ens interessem per l’atenció a la diversitat en els instituts d’educació secundària

19-05-2016
Ens interessem per l’atenció a la diversitat en els instituts d’educació secundària

 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici per a conéixer l’atenció que actualment reben els alumnes amb necessitats educatives especials per causes psíquiques en l’etapa d’educació secundària obligatòria.

El defensor del poble valencià ha adoptat esta iniciativa després que l’Observatori del Menor del Síndic rebera un escrit de la direcció i l’AMPA d’un institut d’educació secundària i d’una associació per al dèficit d’atenció que comunicava l’augment durant els últims anys del nombre d’alumnat amb diagnòstics de TDA-H (Dèficit d’Atenció amb i sense Hiperactivitat), TGD (Trastorn Generalitzat del Desenvolupament), TEA (Trastorn d’Espectre Autista), com també depressió, trastorns alimentaris i altres trastorns sense diagnosticar.

D’acord amb la informació a què ha tingut accés esta institució, es tracta de menors que es troben en aules ordinàries dels centres d’educació secundària amb greus dificultats afectives, psicològiques i d’aprenentatge, per la qual cosa es podria qualificar com a col·lectiu invisible que representa en algunes zones fins al 8% de l’alumnat. No obstant això, el perfil d’estos menors és molt variat entre si i podem trobar distints tipus, subtipus i simptomatologia, la qual cosa fa difícil i complex l’abordatge de la seua problemàtica. 

Per tot això, el Síndic s’ha dirigit a les tres conselleries amb competències en matèria educativa, sanitària i social  per a sol·licitar-los informació sobre esta problemàtica. En concret, el defensor vol conéixer, entre altres qüestions, els recursos de salut mental infantil amb el qual compta l’Administració actualment i els terminis mitjans per a donar cita (tant la primera cita com les de seguiment). Quant a l’àmbit educatiu, ha sol·licitat dades sobre els recursos amb què compten els centres educatius de secundària  en relació amb este tipus d’alumnat, com també detalls sobre les adaptacions curriculars individuals i significatives. Atés que es tracta d’un col·lectiu d’especial vulnerabilitat, també s’ha interessat pels protocols d’actuació davant dels possibles casos d’assetjament escolar i per la coordinació de les unitats de salut mental infantil i adolescent amb els centres educatius de secundària. 

De la mateixa manera, Cholbi s’ha dirigit a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a responsable de menors amb mesures de protecció jurídica, tant d’acolliment familiar com residencial, que cursen Educació Secundària Obligatòria i que presenten este tipus de trastorns i, per tant, tenen necessitats educatives especials. 

Notícies relacionades