Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Godella accepta una recomanació del Síndic per a solucionar un problema d’abocaments incontrolats en una parcel·la privada

Actualitat del Síndic

Godella accepta una recomanació del Síndic per a solucionar un problema d’abocaments incontrolats en una parcel·la privada

12-09-2011
Godella accepta una recomanació del Síndic per a solucionar un problema d’abocaments incontrolats en una parcel·la privada

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha mostrat la seua satisfacció en haver conegut la resposta de l’alcalde del municipi de Godella, Salvador Soler, en la qual acceptava la recomanació que el defensor valencià li va remetre sobre un abocador il·legal.

En concret, Cholbi demanava a l’alcalde que adoptara les mesures que considerara necessàries per a evitar els abocaments incontrolats de residus sobre una parcel·la privada situada al municipi de Godella. Així mateix, li demanava que valorara la possibilitat de col·locar un cartell informatiu sobre la prohibició d’abocar residus amb l’advertiment d’imposar la sanció corresponent i d’incrementar la vigilància a la zona.

En la seua resolució, el síndic constata que la protecció del medi ambient ha esdevingut durant els últims anys una creixent preocupació social i un dels objectius essencials de les polítiques públiques.

En este sentit, Cholbi advertix en el seu escrit que la Llei valenciana 10/2000, de 12 de desembre, de residus, atribuïx als municipis la prestació dels servicis públics de recollida, transport, valoració i eliminació dels residus urbans o municipals. D’altra banda, la norma citada qualifica com a infracció greu l’abandonament, abocament o eliminació incontrolats de qualsevol tipus de residu no perillós, sense que s’haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’haja posat en perill greu la salut de les persones, i atorga competència als municipis per a imposar sancions per infraccions lleus i greus en el seu àmbit competencial.

Per la seua banda, l’alcalde d’esta localitat també s’ha compromés a traslladar una còpia de la recomanació a la Policia Municipal de Godella perquè estudie la possibilitat d’augmentar la vigilància policial a la zona.

Notícies relacionades