Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem Catral a facilitar l’ús de les instal·lacions esportives atenent als principis d’igualtat i no-discriminació

Actualitat del Síndic

Instem Catral a facilitar l’ús de les instal·lacions esportives atenent als principis d’igualtat i no-discriminació

04-11-2016
Instem Catral a facilitar l’ús de les instal·lacions esportives atenent als principis d’igualtat i no-discriminació

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament de Catral per a demanar-li que adopte les mesures necessàries a fi de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat i no-discriminació de tots els veïns i veïnes del municipi a l’hora d’utilitzar les instal·lacions esportives municipals.

Així conclou la resolució del defensor del poble valencià davant de la queixa presentada pels membres d’un club de futbol en relació amb l’ús de les instal·lacions esportives municipals. En este sentit, els afectats manifestaven que el seu club està registrat en la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i que estaven sol·licitant sense èxit l’ús de les instal·lacions per a dur-hi a terme els entrenaments i partits oficials.

Sobre este assumpte, l’Ajuntament de Catral va informar el Síndic que no disposen d’instal·lacions suficients per a atendre la sol·licitud dels interessats, ja que les actuals es troben adscrites a l’altre club de futbol de la localitat que està usant-les des de fa més de trenta anys.

El Síndic, per la seua banda, després de recordar la normativa vigent d’aplicació en este assumpte, raona que l’accés a les instal·lacions esportives municipals ha d’atendre als principis d’igualtat i no-discriminació. El fet que anteriorment les instal·lacions hagen estat emprades per l’únic club existent fins llavors a la localitat no es pot considerar un argument suficient per a atorgar-li un millor dret d’ús davant d’altres clubs nous i, amb això, concedir-li l’ús en exclusiva de les instal·lacions esportives.

D’esta manera, el Síndic es mostra partidari d’arbitrar fórmules que permeten la participació, en règim d’igualtat, de tota la ciutadania en este àmbit i, amb això, un adequat i racional accés per part de totes les persones a les instal·lacions de caràcter municipal.

 Vegeu el contingut de la resolució del Síndic sobre este assumpte

Notícies relacionades