Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem la Conselleria de Justícia a no abusar de l’interinatge

Actualitat del Síndic

Instem la Conselleria de Justícia a no abusar de l’interinatge

14-07-2016
Instem la Conselleria de Justícia a no abusar de l’interinatge

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana s’ha dirigit recentment a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per a recomanar-li que incloga en la corresponent oferta d’ocupació pública dues places vacants de sociòlegs ocupades des de fa més de deu anys per interins, llevat que es considere que els llocs són innecessaris i siguen amortitzats.

Així respon el defensor del poble valencià a la queixa d’un afectat que des de l’any 2009 està reclamant que isquen a oferta pública estes dues places amb categoria de sociòleg/òloga exercides per personal interí. Encara que inicialment la llavors Conselleria de Justícia va mostrar la seua voluntat d’incloure-les en la següent oferta d’ocupació pública, no ho va materialitzar en la següent convocatòria de 2011, tot argumentant que no les incloïa per una limitació legal pressupostària i de la taxa de reposició. Recentment, a la fi de 2015, es va convocar una nova oferta d’ocupació pública i novament no s’hi inclogueren estes dues places.

L’afectat, que va acudir al Síndic, es lamentava que les places en qüestió, catalogades com a “sociòleg/òloga”, van ser oferides a les persones que van aprovar una oposició en què el requisit era tenir la Llicenciatura en Psicologia, un concurs públic a què esta persona, paradoxalment, no va poder presentar-se per ser sociòleg.

De l’informe que la Conselleria va lliurar al Síndic sobre este assumpte es desprén que l’Administració no ha optat per amortitzar estes dues places de sociologia però tampoc les ha incloses en una oferta d’ocupació pública, tot al·legant limitacions legals pressupostàries i relatives al percentatge de taxa de reposició.

Sobre este últim argument, el defensor del poble valencià recorda que una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó dictada al març de 2016 matisa la interpretació correcta de la norma esgrimida per l’Administració: les places vacants ocupades per interins no han d’estar dins de la taxa de reposició ja que, com les places ja estan dotades pressupostàriament, no hi ha cap motiu econòmic que ho avale. És a dir, la justificació de la limitació de la Llei de pressupostos, que no és una altra que l’estalvi i no augmentar el dèficit públic, no seria vàlida per a estos casos.

En conclusió, el Síndic de Greuges entén que les places vacants ocupades per personal interí, llevat que es decidisca la seua amortització, hauran de ser oferides per a la seua provisió definitiva per funcionaris i funcionàries de carrera mitjançant els procediments previstos en la llei basats en principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per tant, el nomenament de funcionaris interins i la contractació laboral temporal han de ser transitoris i, tan ràpidament com siga possible, les administracions públiques han de proveir eixes places vacants pels procediments previstos en l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics (EBEP) i en la Llei de funció pública valenciana.

 

Notícies relacionades