Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem la Conselleria de Sanitat que resolga les oposicions d’administratius i auxiliars administratius al més aviat possible

Actualitat del Síndic

Instem la Conselleria de Sanitat que resolga les oposicions d’administratius i auxiliars administratius al més aviat possible

05-06-2015
Instem la Conselleria de Sanitat que resolga les oposicions d’administratius i auxiliars administratius al més aviat possible

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria de Sanitat per a demanar-li que complisca els terminis legalment establits en els processos selectius de personal.

La intervenció del defensor en este assumpte es va produir després que una ciutadana ens presentara una queixa en què denunciava l’excessiva tardança de la Conselleria de Sanitat a resoldre el procés selectiu per a cobrir places d’administratius (C1) i d’auxiliars administratius (C2) per a l’Agència Valenciana de Salut. En concret, l’afectada va comunicar al Síndic que es tractava de l’oferta pública de 2007, els exàmens de la qual van acabar al maig del 2014.

Per la seua banda, el defensor valencià advertix en la seua resolució que la normativa estatal i autonòmica no establix un termini màxim de durada dels processos de selecció de personal. Per esta raó, apel·la al dret comú administratiu, que establix que els processos administratius (com és un procés selectiu) es resoldran i seran notificats en el termini que indica la norma sectorial, un termini que, en cap cas, podrà ser superior als sis mesos. En el cas que no existisca una norma especial respecte d’això (com és el cas que ens ocupa), el termini màxim serà tres mesos. Així doncs, el procés selectiu ha excedit amb escreix el termini límit legalment aplicable.

En este sentit, el Síndic admet que la llei establix una excepció a la regla general del termini, justament en processos de pública concurrència, quan el nombre de sol·licituds fera presumir la impossibilitat de complir els terminis. Tanmateix, abans d’aplicar l’excepció la llei insta que s’habiliten els mitjans personals i materials que demanen les circumstàncies, i que sols quan estos s’hagen esgotat «excepcionalment» es podrà ampliar el termini.

Tot considerant els arguments exposats, Cholbi insta la Generalitat a resoldre, tan prompte com siga possible, els processos selectius de personal administratiu i auxiliar administratiu de l’Agència Valenciana de Salut. A més, recomana a Sanitat que, en els futurs processos selectius de personal, complisca els terminis legals establits per la llei. Per a això, el Síndic assenyala que l’Administració haurà de preveure i haurà de proveir amb els mitjans humans i materials necessaris aquells processos en què, ja siga pel nombre de candidats, ja siga per la seua complexitat, hom puga esperar dificultats per a complir els terminis referits.

Consulteu la resolució del Síndic sobre esta matèria.

Notícies relacionades