Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem l’Ajuntament de la Granja de la Costera que facilite la informació sol·licitada sobre un PAI

Actualitat del Síndic

Instem l’Ajuntament de la Granja de la Costera que facilite la informació sol·licitada sobre un PAI

15-09-2015
Instem l’Ajuntament de la Granja de la Costera que facilite la informació sol·licitada sobre un PAI

L’actuació del defensor del poble valencià es va originar quan va rebre la queixa d’una veïna, qui manifestava que s’havia dirigit diverses vegades al consistori per sol·licitar informació relativa a este PAI industrial II, en què estan situats els seus terrenys, i que no havia obtingut resposta. En concret demanava que li facilitaren la carta de pagament de cada quota liquidada pel desenvolupament del programa. Així mateix, sol·licitava una explicació pel retard de més de quatre anys a finalitzar les obres.

El Síndic, per la seua banda, recorda al consistori que, d’acord amb la LOTUP (Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana), els propietaris dels terrenys d’un PAI tenen dret, entre altres coses, a obtenir de l’urbanitzador i l’Administració informació verídica i concreta sobre qualsevol aspecte de l’execució del PAI. Per tant, en el cas que ens ocupa la interessada té dret que, tant l’empresa urbanitzadora com l’Ajuntament de la Granja de la Costera la informen sobre tots els aspectes relatius a l’execució del programa i les causes dels retards en la seua execució.

Per tot això, el defensor del poble valencià recomana a l’Ajuntament de la Granja de la Costera que facilite a la interessada tota la informació requerida, com també les factures, juntament amb els certificats d’obra corresponents, que fins a hores d’ara no se li han facilitat.

 

Notícies relacionades